Buổi Phát Thường AVA lần thứ 29 cho các Học Sinh Việt Nam Xuất Sắc và Picnic Cộng Đồng

Theo tin Hội Association of Vietnamese Americans

Thay mặt Ban Quản Trị và nhân viên Hội Người Mỹ Gốc Việt (AVA) xin mời quý anh chị và các bạn đến tham dự buổi phát thường hàng năm lần thứ 29 cho các học sinh VN học xuất sắc và tham gia picnic cộng đồng tại Bohrer Park ở Gaithersburg (xin xem chi tiết trong flyer đính kèm). Sự hiện diện của quý anh chị và các bạn là vinh hạnh lớn cho Hội AVA và là niềm khích lệ cho chúng tôi trong công việc phát triển cộng đồng và phục vụ đồng hương. Mong sớm có dịp gặp lại. Best regards. Thăng Trần

For the last twenty eight years, the Association of Vietnamese Americans (AVA), formerly known as the Maryland Vietnamese Mutual Association (MVMA), has organized an annual Academic Awards Ceremony to recognize outstanding Vietnamese American students attending Maryland public schools for their excellence in academic performance, leadership skills and community involvement. Last year, AVA recognized over 90 students who were nominated by their Montgomery County public schools. In addition to the student academic awards, we will give out two $1,000 college scholarships and will also recognize teachers and counselors for their contributions to Vietnamese American students’ academic success, and for helping to enrich the students’ lives. This year, the awards ceremony will take place at: Bohrer Park at 506 South Frederick Ave., Gaithersburg, MD 20877 on Sunday, June 04, 2017 from 10:00 am to 2:00 pm, followed by a community picnic which students, parents, and other Vietnamese community members are invited to attend.

http://www.avaus.org/

]]>

Leave a Reply