Ghi Danh Bắt Đầu cho Trại Hè CTE (Career and Technology Education – Ngành Giáo Dục Hướng Nghiệp và Kỹ Thuật)

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Chương Trình Đọc và Học Hè Bắt Đầu Ngày 10 Tháng 6

Quý vị có con học trung học cấp II mà thích ngành Giáo Dục Hướng Nghiệp và Kỹ Thuật (CTE) không? MCPS đang tổ chức một nhóm các trại hè, cho các học sinh trung học cấp II để giúp các em học thêm về các chương trình CTE của quận. Các học sinh có thể nấu món ăn ngon trong chương trình nghệ thuật nấu ăn hay nhúng tay vào làm việc với xe hơi trong chương trình kỹ thuật xe hơi. Các em có thể tìm hiểu các chương trình chuẩn bị cho ngành kỹ sư, phát họa các trò chơi và nhiều hơn nữa. Kỳ học đầu sẽ được tổ chức từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6. Kỳ học thứ nhì sẽ được tổ chức từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Các trại hè sẽ được tổ chức tại các trường trung học cấp III Gaithersburg, Rockville, và Richard Montgomery. Mỗi trại gồm hai chương trình học và học phí cho mỗi trại là $50. Có trợ cấp tài chánh dành cho các học sinh nhận FARMS.

Trại Hè CTE

http://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/registration-open-for-cte-summer-camps/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/May022017QNVIET.pdf]]>

Leave a Reply