Ride On Kéo Dài Giờ Miễn Phí Thứ Bảy cho Người Cao Niên và Người Khuyết Tật

Theo tin Tiếng Việt google translation trong quận Montgomery

Ride On kéo dài giờ miễn phí thứ bảy cho Người Cao Niên và Người Khuyết Tật THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ Năm 7 tháng 9, 2017 Chương trình vé miễn phí Ride On cho người cao niên và người khuyết tật đã được mở rộng để bao gồm thêm giờ vào ngày thứ Bảy. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2017, những giờ chạy 08:30-16:00 Những người có một ID hợp lệ có thể tiếp tục đi xe miễn phí các ngày trong tuần từ 9:30-15:00 Giá vé là nửa giá ở tất cả các thời điểm khác. “Mở rộng giờ thứ bảy miễn phí cho người cao niên và người khuyết tật lựa chọn hơn,” Hạt Điều hành Ike Leggett nói. “Tôi rất hài lòng khi thảo luận ngân sách của chúng tôi trong năm nay là Hội đồng đã có thể thêm nguồn vốn để mở rộng miễn phí dịch vụ Thứ bảy Ride On một giờ vào buổi sáng và một giờ vào buổi chiều”, Chủ tịch Hội đồng Roger Berliner nói. “Chúng tôi nghe nói nhu cầu về dịch vụ miễn phí mở rộng để giúp người cao niên có được nơi họ cần phải đi cho một phần còn nhất trong ngày.” Để truy cập vé miễn phí hoặc nửa giá, người từ 65 tuổi trở lên phải xuất trình một trong hai thẻ Medicare của họ và ID ảnh hoặc thẻ SmartTrip Senior của họ. SmartTrip Senior thẻ có sẵn tại bất kỳ thư viện Montgomery County với $ 2 với ID ảnh hợp lệ và chứng minh tuổi tác. Người khuyết tật, người dưới 65 tuổi có thể truy cập miễn phí hoặc nửa giá Ride On giá vé bằng cách sử dụng một hợp lệ CMND Metro khuyết tật . Tất cả Ride On xe buýt có thể truy cập và hơn 90 phần trăm của Quận dừng xe buýt có thể truy cập; nỗ lực để cải thiện xe buýt còn lại đang tiếp tục dừng. Ride On xe buýt kết nối hành khách tới các điểm đến của họ cũng như dây chuyền vận chuyển khác, đặc biệt là Metrobus và Metrorail. Hầu hết Metrobuses tại Montgomery County là một phần của chuyến đi chương trình miễn phí cho người cao niên và người khuyết tật. Nhận Lịch Ride On tại www.RideOnBus.com . Hoặc, hãy gọi số 3-1-1 hoặc 240-777-0311. # # # Phát hành ID: 17-439 Truyền thông Liên hệ: Lorraine Driscoll 240-777-6507

For Immediate Release: Wednesday, September 13, 2017 Some talented Montgomery County teens are joining with the Montgomery County Department of Recreation and Strathmore to present a benefit concert called Rock-n-Relief. The event will raise money for hurricane victims and their communities in Florida and Texas. The Rock-n-Relief concert, featuring local youth bands and singers, will take place on Sept. 17 from 5 – 7 p.m. at AMP by Strathmore, which is located at 11810 Grand Park Avenue in North Bethesda. Tickets are $20 per person and can be purchased online at the AMP by Strathmore website or at the door. “We are very proud of our youth, staff and partners who are working hard to help those who were harmed by the recent devastating storms,” said Department of Recreation Division Chief Robin Riley. “The concert will be spectacular but it is the compassion of the kids who give their time and share their talents that will make this such a memorable event.” Radio host Angie Ange from 93.9 WKYS will host the event, which is being described by organizers as a “a youth-powered hurricane relief effort.” In addition to music, there will be door prizes from Bach2Rock (B2R). The music lineup includes the following performers:  Anna Wilson  Leanna Rathbun  Lisaura Taveras  Overmind  TJ Brenof  Dylan Hawkins  F-35’s  B2R Bands In addition, a limited number of event shirts will be available for purchase. All proceeds from the event will be donated to the relief efforts. The hurricane relief concert is being organized to show local support for rebuilding efforts in Florida and Texas following hurricanes Irma and Harvey. The Maryland Recreation and Parks Association will serve as the trustee and distribute the disaster relief funds to the Houston Parks Board Foundation and the Florida Recreation and Park Association Foundation. Follow the event on social media by using the #MCRocknRelief. For more information, visit the Department of Recreation’s website or call 240.777.8080. # # # Release ID: 17-439 Media Contact: Sonya Burke 240-777-6507

http://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=21373]]>