Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Bà Đào Thị Thượng Chí

Theo nguồn tin trên trang mạng của BMH & Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn ( VYEA)

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và cH Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của Bà Đào Thị Thượng Chí… Để tường và tiện việc viếng, phân ưu và tiễn đưa người quá cố đến nơi an nghĩ cuối cùng… Trân trọng… BMH Washington, D.C

Xin phép gửi lại cáo phó chính thức của gia đình Cụ Bà Quả Phụ Trần Minh Niên. Được tin buồn: Cụ Bà Quả Phụ Trần Minh Niên Nhũ Danh Đào Thị Thượng Chí Pháp Danh Diệu Dụng Đã tạ thế tại Germantown, Maryland Hưởng thọ 79 tuổi Xin thành kính phân ưu cùng thầy Trần Minh Trực, cô Nguyễn Bạch Thiên Hương, thầy Vũ Hưng cùng toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm vãng sinh tịnh độ. Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn ( VYEA)

[caption id="attachment_4482" align="alignnone" width="640"] Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu:[/caption]]]>