Các Trường Học Công trong Quận Montgomery Sẽ Mở Cửa Trễ 2 Tiếng Đồng Hồ Ngày 5 Tháng Giêng Năm 2018

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Trường Học Sẽ Mở Cửa Trễ 2 Tiếng Đồng Hồ Ngày Mai Ngày 5 Tháng Giêng, 2018

TIN TỨC Các Trường Công Lâp Quận Montgomery sẽ mở cửa trễ 2 tiếng đồng hồ ngày mai -Ngày 5 Tháng Giêng, 2018 vì thờ̀i tiết khẩn cấp. Dịch vụ xe buýt trường sẽ được cung cấp theo lịch trình mở cửa trễ hai tiếng. Các lớp chuẩn bị mẫu giáo, lớp Head Start nữa ngày buổi sáng, các chương trình nữa ngày buổi sáng khác và các chuyến du hành đã được hủy bỏ. Các sinh hoạt và chương trình bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng hay sớm hơn đã được hủy bỏ. Các văn phòng trung ương sẽ mở cửa đúng giờ. Các chương trình trông trẻ tại trường học mở cửa như đã được xếp đặt. Nếu có sự thay đổi như quyết định đóng cửa trường, văn phòng sẽ loan báo trước 7 giờ sáng ngày mai.

]]>