Ghi Danh cho Trại Hè Bắt Đầu

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Ghi Danh cho Trại Hè Bắt Đầu

Hàng trăm chương trình và sinh hoạt có sẵn trong toàn quận. Ghi danh hiện bắt đầu. Montgomery County Recreation và Montgomery Parks có hằng trăm trại hào hứng để khuyến khích một lối sống lành mạnh cho các trẻ em mùa hè này. Các trại của quận giá phải chăng, vui nhộn và thuận tiện cho các phụ huynh và gia đình trên toàn quận. Các sinh hoạt được thu xếp cho nhiều sở thích khác nhau, trình độ kỹ năng và tuổi. Các chương trình mùa hè bao gồm bơi lội, nghệ thuật, thiên nhiên, khám phá, nấu ăn, và thể thao. Để xem Hướng Dẫn Trại Quận Montgomery, bấm đây. Ghi danh hiện bắt đầu và có trên mạng tại ActiveMontgomery.org.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2018/02/1-31-QNVIET-copy.pdf]]>