Breaking the Code- Phá Vỡ Mật Mã: Tạo Một Môi Trường Chào Đón cho Các Em Gái Da Màu trong STEM

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Trong dịp kỷ niệm Tháng Lịch Sử Người Mỹ Phi Châu, MCPS sẽ tổ chức một chương trình đặc biệt, Phá Vỡ Mật Mã: Tạo Một Môi Trường Chào Đón cho Các Em Gái Da Màu trong STEM, vào ngày thứ Tư 28 tháng 2. Cuộc thảo luận sẽ diễn ra từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối, tại thính phòng của Trường Trung Học Cấp III John F. Kennedy, tại 1901 Randolph Road ở Silver Spring. Buổi nói chuyện sẽ tập trung vào cách MCPS có thể đảm bảo rằng các em gái da màu được chào đón vào các lớp học và các chương trình khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Cơ hội trong các lãnh vực liên quan đến STEM tiếp tục phát triển và tạo cơ hội kinh tế cho phụ nữ thường không được thấy trong các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, phụ nữ da màu vẫn không được đại diện đáng kể ở các lãnh vực STEM. Các thành viên tham dự sẽ giải quyết một số ngăn cản trong STEM đối với các cô gái da và nêu lên các bước mà khu quận, doanh nghiệp và các tổ chức cộng đồng đang thực hiện để vượt qua những ngăn cản đó. Chương trình này mở cho công chúng và vào cửa miễn phí. RSVP https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5lml-JTGqtCcUUcDW26q3yNEw1OPdpBCwPe2BTbQmYF-MbQ/viewform

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Feb142018VIET.pdf]]>