Live Questions & Answers in Vietnamese with Montgomery College

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng facebook.com của Montgomery College

Các câu hỏi trực tiếp & Phiên trả lời bằng tiếng việt với cao đẳng Montgomery Bạn có muốn biết làm thế nào để bắt đầu tại cao đẳng Montgomery không? Hãy tham gia trực tiếp trên trang Facebook Montgomery College khi chúng tôi nhận câu hỏi của bạn bằng tiếng việt về MC vào 11 giờ, ngày 24, tháng 5. Dù bạn đang quan tâm về việc bắt đầu sự nghiệp học tập hay tìm cách làm mới công việc, khả năng lãnh đạo, hoặc kỹ năng phát triển cá nhân, chúng tôi đều ở đây để giúp đỡ!

WHAT: Live Questions & Answers in Vietnamese with Montgomery College WHEN: Thursday, May 24 at 11 AM – 12 PM WHERE: Montgomery College, 51 Mannakee St, Rockville, MD 20850

https://www.facebook.com/events/2486627091563006/]]>