Caroling in Kentlands & Lakelands on Friday December 7, 2018

Theo tin Thành phố Gaithersburg

Thứ Sáu 07 Tháng 12 2018 6 – 07:30 Các Gaithersburg Điệp khúc mời carolers ở mọi lứa tuổi tham gia vào một kỳ nghỉ hát theo thông qua các khu phố được trang trí đẹp mắt của Kentlands & Lakelands. Carolers sẽ gặp nhau tại Lakelands câu lạc bộ, 960 Main Street , và serenade cùng Main Street, qua các khu phố Kentlands & Lakelands. Caroling sẽ kết thúc vào Arts Barn , nơi công chúng được mời để làm ấm lên với món ngọt miễn phí.

Friday December 7, 2018 6 – 7:30 PM The Gaithersburg Chorus invite carolers of all ages to participate in a holiday sing-along through the beautifully decorated neighborhoods of Kentlands & Lakelands. Carolers will meet at the Lakelands Clubhouse, 960 Main Street, and serenade along Main Street, through the Kentlands & Lakelands neighborhoods. Caroling will end at the Arts Barn, where the public is invited to warm up with complimentary sweet treats.

https://www.gaithersburgmd.gov/recreation/classes-programs/gaithersburg-chorus/caroling-in-kentlands-lakelands]]>