Đón Giao Thừa và Lễ Phật trong Ngày Tết Kỷ Hợi 2019 Chùa Viên Ân

Theo tin Viên Ân Tự

3007 Lindell Street, Silver Spring, MD 20902 Phone/Fax: 301-942-3220 || Cell: 240-899-7882 || Email: vienantu02@gmail.com

2018 Tet Schedule at Vien An Buddhist Association

SOURCE: Vien An Buddhist Association Monday, February 04, 2019 – Tet/Lunar New Year Eve from Midnight to 1:00A.M Tuesday, February 05, 2019 – Tet/Lunar New Year Day

]]>