Tuần lễ Nhà hàng của Tạp chí Bethesda từ Thứ Sáu ngày 9 tháng 8 đến Chủ Nhật ngày 11 tháng 8 năm 2019


Theo tin Bethesda Magazine trong quận Montgomery

WHAT: Bethesda Magazine Restaurant Week
WHEN: Friday, August 9th to Sunday, August 11th, 2019
WHERE: Bethesda, Maryland


Alatri Bros
No reservations needed
Menus | Dinner: $21
ALL SET
Book Now
Menus | Lunch: $22 | Dinner: $35 | Brunch: $22
Barrel + Crow
Book Now
Menus | Lunch: $19 | Dinner: $39 | Brunch: $19
Blacks Bar & Kitchen
Book Now
Menus | Dinner: $22 – $26
Botanero
Book Now
Menus | Lunch: $37 | Dinner: $37
Brickside Foods & Drink
Book Now
Menus | Dinner: $29.50
Buena Vida
Book Now
Menus | Lunch: $22 | Dinner: $35
City Perch Kitchen & Bar
Book Now
Menus | Dinner: $35
DEL FRISCO’S GRILLES
Book Now
Menus | Lunch: $25 | Dinner $36
FIRE BIRD WOOD FIRE GRILL
Book Now
Menus | Lunch: $20 | Dinner: $35
Grilled Oyster Co.
Book Now
Menus | Lunch: $19 | Dinner: $36 | Brunch: $22
Guardados
Book Now
Menus | Lunch: $16 | Dinner: $25
Jaleo
Book Now
Menus | Lunch: $22 | Dinner: $35
Macon
Book Now
Menus | Lunch: $20 | Dinner: $35 | Brunch: $20
Matchbox
Book Now
Menus | Lunch: $22 | Dinner: $35
MoCo Founding Farmers
Book Now
Menus | Lunch: $22 | Dinner: $35
Mon Ami Gabi
Book Now
Menus | Lunch: $19.95 | Dinner: $48
Morton’s
Book Now
Menus | Dinner: $35
Mussel Bar
Book Now
Menus | Lunch: $18 | Dinner: $35
Owens Ordinary
Book Now
Menus | Lunch: $16 | Dinner: $35 | Brunch: $20.19
Persimmon
Book Now
Menus | Lunch: $18 | Dinner: $38
RAKU
Book Now
Menus | Dinner: $38
Ruths Chris
Book Now
Menus | Dinner: $35
Season 52
Book Now
Menus | Lunch: $20 | Dinner: $35
Silver
Book Now
Menus | Lunch: $22 | Dinner: $35
Stella
Book Now
Menus | Dinner: $32 | Brunch: $18
Summer House
Book Now
Menus | Lunch: $27 | Dinner: $37 | Brunch: $23
Terrain Cafe
Book Now
Menus | Dinner: $35 | Brunch: $25
Truth Food Kitchen
Book Now
Menus | Lunch: $30 | Dinner: $40
Vasili’s Kitchen
Book Now
Menus | Dinner: $38Restaurant Week Summer 2019

Leave a Reply