Maryland Department of Transportation State Highway Administration Thông Báo sẽ tạm thời đóng ba làn đường trên I-495 inner loop giữa MD 190 và I-270 trong Quận Montgomery tối Thứ Năm ngày 16 Tháng 1 Năm 2020

Theo tin của Maryland Department of Transportation State Highway Administration Maryland Department of Transportation State Highway Administration Thông Báo sẽ tạm thời đóng ba làn đường trên I-495 inner loop … Read More

Quận Montgomery đôn đốc chủ nhà sử dụng ít muối trên vỉa hè và đường lái xe vào trong cơn bão mùa đông khi quận trưởng Marc Elrich Thông Báo Chiến dịch Salt-Wise vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 16 Tháng 1 Năm 2020

Theo tin Google translation của quận Montgomery Quận Montgomery đôn đốc chủ nhà sử dụng ít muối trên vỉa hè và đường lái xe vào trong cơn bão mùa đông … Read More