Buổi Hợp về Sức Khỏe và Sức Khỏe Tâm Thần của Hội đồng PTAs của Quận Montgomery vào Ngày 11 tháng Giêng Năm 2020


Theo tin MCPS của quận Montgomery

Buổi Hợp về Sức Khỏe và Sức Khỏe Tâm Thần của MCCPTA vào Ngày 11 tháng GiêngHội đồng PTAs của Quận Montgomery (MCCPTA) đang tổ chức Buổi Họp Sức Khỏe và Sức Khỏe Tâm Thần hàng năm lần thứ ba từ 1 giờ đến 5 giờ chiều, vào ngày thứ bảy 11 tháng Giêng tại trường trung học Earle B. Wood.
Buổi hợp này sẽ có một diễn thuyết chính, hội chợ tài nguyên và các phiên khác nhau về nhiều chủ đề, bao gồm trầm cảm tuổi vị thành niên; căng thẳng và lo lắng; hút thuốc giả bằng hơi; trải nghiệm LGBTQ trong MCPS; sự quan tâm; chấn thương; tiếp cận chăm sóc cần thiết; thách thức đa văn hóa về sức khỏe tâm thần; và The Landing, một trường phục hồi MCPS. Sẽ có một buổi nói chuyện của các học sinh từ 4 đến 5 giờ chiều.
Cũng sẽ có một huấn luyện về cấp cứu sức khỏe tâm thần miễn phí từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều (miễn phí, cần đăng ký trước); một hội thảo chỉ dành cho hiệu trưởng, “Cách Giúp Trường Học Hiểu Biết về Chấn Thương;” thông báo và một đoạn quảng cáo phòng ngủ thiếu niên, sẽ giúp giáo dục phụ huynh về các dấu hiệu cảnh báo lạm dụng ma túy.
Ghi danh tại đây.
Trường Trung học Cấp II Wood được đặt tại 14615 Bauer Dr. ở Rockville.