Thống đốc Larry Hogan và Sở Maryland Y tế loan báo 1 người sống ở quận Montgomery trong 2 trường hợp mới bị nhiễm trùng COVID-19


Theo tin Google translation của quận Montgomery

Thống đốc Larry Hogan và Sở Maryland Y tế (MDH) loan báo 1 người sống ở quận Montgomery trong 2 trường hợp mới bị nhiễm trùng Coronavirus năm 2019 (COVID-19) và ​sẽ cung cấp thêm tin trong cuộc họp báo vào Thứ Hai Ngày 9 Tháng 3 năm 2020Thống đốc Hogan bố Hai trường hợp bổ sung COVID-19 ở Maryland: Một trong Montgomery County
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: chủ nhật 8 tháng 3, 2020
Hôm nay, Thống đốc Larry Hogan và Bộ Y tế công bố Maryland hai trường hợp mới của COVID-19 ở Maryland; và một trong hai người sống ở Montgomery County. Các cư dân Quận là trong việc cải thiện sức khỏe và bây giờ đã về nhà. Thống đốc dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp báo để cung cấp một bản cập nhật trên Thứ hai Tháng Ba 9 lúc 3:30 pm
Bạn có thể đọc thông cáo của Thống đốc trong link bên dưới.
https://governor.maryland.gov/2020/03/08/governor-hogan-announces-two-additional-cases-of-coronavirus-in-maryland/
# # #
Phát hành ID: 20-074
Truyền thông Liên hệ: Barry Hudson 240-300-7348

Governor Hogan Announces Two Additional Cases of COVID-19 in Maryland: One in Montgomery County
For Immediate Release: Sunday, March 8, 2020
Today, Governor Larry Hogan and the Maryland Department of Health announced two new cases of COVID-19 in Maryland; and one of the two people lives in Montgomery County. The County resident is in improving health and is now home. The Governor is scheduled to hold a news conference to provide an update on Monday, March 9 at 3:30 p.m.
You may read the Governor’s release in the link below.
https://governor.maryland.gov/2020/03/08/governor-hogan-announces-two-additional-cases-of-coronavirus-in-maryland/


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=23950