Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 25 cho đến ngày 29 tháng 5 năm 2020 sẽ bao gồm các apps như Zelle, Internet of Things trong chăm sóc sức khỏe và mua sắm trực tuyến

Theo tin của quận Montgomery Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 25 cho đến … Read More

Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 11 cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2020 sẽ bao gồm các apps như Seamless, Creative Writing,và Zoom Video Conferencing để trò chuyện với bạn bè và gia đình

Theo tin của quận Montgomery Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 11 cho đến … Read More