Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại Nhà thờ Gaithersburg Church of the Nazarene từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều vào thứ Ba ngày 7 tháng 7 năm 2020


Theo tin của quận MontgomeryPhân phối Upcounty Drive-Thru
THỨ BA, NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM 2020, 2 – 4 GIỜ CHIỀU
Cho đến khi hết

Vị trí: Nhà thờ Gaithersburg Church of the Nazarene, 8921 Warfield Road Gaithersburg, MD 20882
Tuổi tác: Người lớn, người cao niên, gia đình
Khu vực: Upcounty
Giá cả: MIỄN PHÍ
Liên kết: www.montermoerycountymd.gov

Upcounty Drive-Thru Distribution
TUESDAY, JULY 7, 2020, 2 – 4PM
While supplies last

Location Gaithersburg Church of the Nazarene
8921 Warfield Road Gaithersburg, MD 20882
Age Adult, Seniors, Family
Area Upcounty
Cost FREE
Link www.montgomerycountymd.gov…


https://www.montgomerycountymd.gov/OPI/slider_calendar.html?trumbaEmbed=eventid%3D145784871%26view%3Devent%26-childview%3D