Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trung học Francis Scott Key Middle School từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery


Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trung học Francis Scott Key Middle School từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2020


Phân phối thực phẩm:300 hộp lấy và đi! một dịch vụ mỗi xe lei Drive Through
THỨ BẢY, NGÀY 1 THÁNG 8 NĂM 2020, 10 GIỜ SÁNG – 12 GIỜ trưa
Địa chỉ: Trường trung học Francis Scott Key Middle School, 910 Schindler Drive, Silver Spring MD
Cho Người lớn
Khu vực Silver Spring
Liên kết www.montermoerycountymd.gov

WHAT: Food Distribution
300 boxes grab & go! one service per car. drive thru only
WHEN: SATURDAY, AUGUST 1, 2020, 10AM – 12PM
WHERE: Francis Scott Key Middle School, 910 Schindler Dr. Silver Spring MD 20903
Age Adult
Area Silver Spring
Link www.montgomerycountymd.gov…