Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 17 cho đến ngày 21 tháng 8 năm 2020 sẽ bao gồm các cách sử dụng: Zoom, Google Maps và Chủ nghĩa kích hoạt ảo để chống lại nạn phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát


Theo tin của quận Montgomery

Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 17 cho đến ngày 21 tháng 8 năm 2020 sẽ bao gồm các cách sử dụng: Zoom, Google Maps và Chủ nghĩa kích hoạt ảo để chống lại nạn phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát


Các lớp học trực tuyến miễn phí của Senior Planet Montgomery dành cho người cao niên từ ngày 17-21 tháng 8 sẽ bao gồm cách sử dụng tính năng Zoom, Google Maps và Chủ nghĩa kích hoạt ảo để chống lại nạn phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát

Thứ sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020

Senior Planet Montgomery là một chương trình đào tạo công nghệ được thiết kế cho những người học từ 60 tuổi trở lên của Quận và đang cung cấp các lớp học trực tuyến miễn phí tập trung vào cách phát triển tại nhà. Các lớp học được tổ chức trực tiếp qua hội nghị truyền hình giúp nâng cao nhiều kỹ năng sống. Các lớp học từ ngày 17 cho đến ngày 21 tháng 8 sẽ tập trung vào Cách sử dụng tính năng Thu phóng, Google Maps và Chủ nghĩa hoạt động ảo chống lại nạn phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát.

Ngoài các lớp học bằng tiếng Anh thì co hai lớp học từ ngày 17 cho đến ngày 21 tháng 8 sẽ được học bằng tiếng Tây Ban Nha. Một loạt các lớp tập thể dục cũng sẽ được cung cấp.

Trong quý mùa xuân 2020 có hơn 4.700 người tham gia đã tham gia 124 chương trình ảo do Senior Planet Montgomery tổ chức. Các lớp học sẽ bao gồm Công nghệ Sức khỏe và Thể dục, Internet of Things, Viết sáng tạo, Tương tác với cộng đồng trực tuyến và Sử dụng Zoom trong mùa hè này.

Chương trình được hỗ trợ bởi chương trình ultraMontgomery của Bộ Dịch vụ Công nghệ của Quận (County’s Department of Technology Services) hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận OATS (Dịch vụ Công nghệ Người lớn tuổi – Older Adults Technology Services). Sở Giải trí của Quận (County’s Department of Recreatio) và các Thư viện Công cộng của Quận Montgomery (Montgomery County Public Libraries) cũng là những đối tác giúp cung cấp các lớp học miễn phí cho những người tham gia.

Các phiên tập trung vào các công cụ và tài nguyên thân thiện với người dùng và được thiết kế để cho phép người lớn tuổi học cách sử dụng công nghệ để cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Senior Planet Montgomery sử dụng chương trình giảng dạy do OATS tạo ra và chương trình này cũng cung cấp nhân viên đào tạo và làm việc với nhiều phòng ban của Quận để xác định các chủ đề mà cư dân Montgomery quan tâm. OATS tài trợ cho chương trình Hành tinh cao cấp tương tự ở sáu tiểu bang. Sở Bảo vệ Môi trường của Quận đóng góp vào việc cung cấp khóa học của chương trình bằng cách tổ chức các buổi hướng dẫn cách giảm chi phí năng lượng.

Các lớp học thay đổi hàng tuần. Kết nối internet gia đình và thiết bị (chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính) là tất cả những gì cần thiết để tham gia.

Các lớp học sẽ được cung cấp từ ngày 17 cho đến ngày 21 tháng 8 sẽ bao gồm:

IoT Healthcare: Thứ Ba, ngày 18 tháng 8, 11 giờ sáng – trưa. Tìm hiểu cách ngành y tế đang áp dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) để điều trị bệnh nhân từ xa và khám phá các thiết bị tiên tiến từ máy trợ thính thông minh đến cảm biến có thể ăn được.

IoT Smart Homes (Nhà thông minh Iot): Thứ Ba, ngày 18 tháng 8, 2: 30-3: 30 chiều Tìm hiểu cách công nghệ Internet of Things (IoT) đang biến đổi ngôi nhà ở khắp mọi nơi và cách điều khiển đèn, nhiệt độ và thiết bị gia dụng bằng điện thoại thông minh.

Hello Quận Montgomery !: Thứ Tư, ngày 19 tháng 8, 2: 30-3: 30 chiều Tham gia cùng cư dân Montgomery Country trong một giờ giao lưu.

Thiết bị đeo được IoT: Thứ Năm, ngày 20 tháng 8, 11 giờ sáng – trưa. Tìm hiểu về các lợi ích sức khỏe, sức khỏe và an toàn cá nhân của công nghệ đeo được.

Cách sử dụng Zoom: Thứ Năm, 20 tháng 8, 2: 30-3: 30 chiều Tham gia chương trình này để được định hướng và các câu hỏi và câu trả lời về việc sử dụng phần mềm hội nghị truyền hình Zoom với tư cách là người tham gia. Tìm hiểu các tính năng có sẵn để trò chuyện video với bạn bè và gia đình và tham gia các lớp học ảo với Senior Planet. Chương trình được thiết kế cho người dùng Zoom mới bắt đầu.

Khám phá Google Maps: Thứ Năm, 20 tháng 8, 4-5 giờ chiều Tham gia bài giảng này để được giới
thiệu về nền tảng Google Maps và trình diễn cách sử dụng nó.

Chủ nghĩa hoạt động ảo chống lại nạn phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát: Thứ Sáu, ngày 21 tháng 8, 11 giờ sáng – trưa. Bài giảng sẽ giới thiệu các công cụ kỹ thuật số hỗ trợ công lý chủng tộc. Từ việc khai thác sức mạnh của phương tiện truyền thông xã hội đến việc ký đơn kiến ​​nghị trực tuyến, hãy học cách lên tiếng và ủng hộ những nguyên nhân quan trọng nhất.

Để biết thêm thông tin về Senior Planet Montgomery và để xem các dịch vụ chương trình ảo của nó, hãy truy cập https://seniorplanet.org/Montgomery . Có thể liên hệ với nhóm theo số 240-753-0676 hoặc qua email tại mocoinfo@seniorplanet.org .

Để đăng ký bản tin Senior Planet Montgomery, bao gồm thông tin chi tiết về các lớp học sắp tới, hãy truy cập https://seniorplanet.org/get-involved/newsletters/ .

# # #

ID phát hành: 20-437
Phương tiện liên hệ: Neil H. Greenberger 240-205-1915


Senior Planet Montgomery Free Online Classes for Seniors Aug. 17-21 Will Include How to Use Zoom, Google Maps and Virtual Activism Against Racism and Police Brutality

For Immediate Release: Friday, August 14, 2020

Senior Planet Montgomery, a technology training program designed for County learners 60 and older, is offering free online classes that focus on how to thrive at home. Classes, which are offered live via video conference, enhance a wide variety of life skills. Classes Aug. 17-21 will focus on How to Use Zoom, Google Maps and Virtual Activism Against Racism and Police Brutality.

In addition to classes in English, two classes during August 17-21 will be delivered in Spanish. A variety of exercise classes also will be offered.

During the spring quarter, more than 4,700 participants joined 124 virtual programs hosted by Senior Planet Montgomery. This summer, classes will cover Health and Fitness Technologies, the Internet of Things, Creative Writing, Civic Engagement Online and Using Zoom.

The program is supported by the County’s Department of Technology Services’ ultraMontgomery program in partnership with nonprofit OATS (Older Adults Technology Services). The County’s Department of Recreation and Montgomery County Public Libraries also are partners in helping provide the classes at no charge to participants.

Sessions concentrate on user-friendly tools and resources and are designed to enable older adults to learn to utilize technologies to improve their daily lives. Senior Planet Montgomery utilizes curricula created by OATS, which also provides training staff and works with numerous County departments to identify topics of interest for Montgomery residents. OATS sponsors similar Senior Planet programming in six states. The County’s Department of Environmental Protection contributes to the program’s course offerings by producing sessions on how to lower energy costs.

Classes change on a weekly basis. A home internet connection and a device (such as a smartphone, tablet or computer) are all that is required to participate.

Classes to be offered Aug. 17-21 will include:

IoT Healthcare: Tuesday, Aug. 18, 11 a.m.- noon. Learn how the medical industry is embracing the Internet of Things (IoT) technology to treat patients remotely and explore cutting-edge devices from smart hearing aids to ingestible sensors.
IoT Smart Homes: Tuesday, Aug. 18, 2:30-3:30 p.m. Learn how the Internet of Things (IoT) technology is transforming homes everywhere and how to control lights, temperature and household appliances with a smartphone.
Hello Montgomery County!: Wednesday, Aug. 19, 2:30-3:30 p.m. Join Montgomery Country residents for an hour of socializing.
IoT Wearables: Thursday, Aug. 20, 11 a.m.- noon. Learn about the health, wellness and personal safety benefits of wearable technology.
How to Use Zoom: Thursday, Aug. 20, 2:30-3:30 p.m. Join this program for orientation and questions and answers on using Zoom videoconferencing software as a participant. Learn the features available to video chat with friends and family and take virtual classes with Senior Planet. Program is designed for beginner Zoom users.
Explore Google Maps: Thursday, Aug. 20, 4-5 p.m. Join this lecture for an introduction to the Google Maps platform and a demonstration of how to use it.
Virtual Activism Against Racism and Police Brutality: Friday, Aug. 21, 11 a.m.- noon. Lecture will introduce digital tools that support racial justice. From harnessing the power of social media to signing online petitions, learn how to virtually speak out and support the causes that are most important.
Clases en Español:

Teléfonos Inteligentes (Smartphones): Lunes, 17 de Agosto. 11 a.m.- noon. Si le da curiosidad saber cómo funciona un teléfono inteligente y por qué son tan populares, ven a esta lección. Aprenderá sobre los teléfonos inteligentes más populares en el mercado, y algunas de sus ventajas y desventajas. También vamos comparar y contrastar el Android con el iOS de Apple, los dos sistemas de operación más populares.
Todo Sobre Teléfonos Inteligentes: Miércoles, 19 de Agosto. 11 a.m.- noon. Los teléfonos inteligentes han cambiado la manera en que la gente se conecta una a otra y la tecnología continúa avanzando! Algunas de las medidas de seguridad podrian incluir reconocimiento facial y de voz y a menudo somos capaces de compartir nuestra ubicación con nuestros amigos y familiares. Algunas características de accesibilidad nos permiten incrementar el tamaño del texto, lectura de la pantalla en altavoz e incluso el dictado de mensajes de texto. Únete a este programa para compartir las características que tu has usado y recibir apoyo para tu conveniencia!
For more information about Senior Planet Montgomery and to view its virtual program offerings, visit https://seniorplanet.org/Montgomery. The team can be contacted at 240-753-0676 or via email at mocoinfo@seniorplanet.org.

To sign up for the Senior Planet Montgomery newsletter, which includes detailed information about upcoming classes, go to https://seniorplanet.org/get-involved/newsletters/.

# # #

Put the “count” in Montgomery County! Be sure to complete the Census online, by phone, or by mail. It’s safe, confidential, easy, and important. #2020Census #EveryoneCountsMCMD

Release ID: 20-437
Media Contact: Neil H. Greenberger 240-205-1915


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25699