Quận Montgomery Cung cấp Chích ngừa miễn phí cho Trẻ em Đi học trở lại từ mẫu giáo đến lớp 12 có sẵn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu khi theo ngày giờ hẹn trong lịch tại các địa điểm ở Silver Spring và Germantown


Theo tin của quận Montgomery

Quận Montgomery sẽ cho phép các doanh nghiệp bổ sung mở cửa trở lại như một phần của Nguyên tắc cập nhật giai đoạn 2: bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, bowling và cho phép chơi bóng đá


Quận Cung cấp Chích ngừa cho Trẻ em Đi học trở lại; Yêu cầu về chủng ngừa vẫn có hiệu lực

Phát hành ngay lập tức: Thứ 4, ngày 26 tháng 8 năm 2020

Các quan chức y tế của quận đang cung cấp dịch vụ chủng ngừa miễn phí cho trẻ em đủ điều kiện để các yêu cầu chủng ngừa được đáp ứng trước khi bắt đầu năm học 2020-21 sắp tới. Trẻ em trở lại trường học ảo vào Thứ Hai, ngày 31 tháng 8 phải được chủng ngừa cập nhật và phụ huynh phải nộp tài liệu trước ngày đầu tiên đi học. Nếu học sinh không tuân thủ các yêu cầu về chủng ngừa, chúng có thể bị loại khỏi trường bắt đầu từ ngày 20 tháng 9.

Chủng ngừa cho học sinh mới đến Trường Công lập Quận Montgomery và trẻ em từ mẫu giáo đến lớp 12 có sẵn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, theo lịch hẹn, tại các địa điểm ở Silver Spring và Germantown.

Các cuộc hẹn có sẵn tại:

Trung tâm Y tế Dennis Avenue 2000 Dennis Avenue, Silver Spring; Điện thoại: 240-777-1050

Trung tâm Y tế Germantown 12900 Đường Middlebrook, Germantown; Điện thoại: 240-777-3380

Sẽ có hai phòng khám bổ sung được cung cấp vào Thứ Bảy, ngày 12 tháng Chín và ngày 19 tháng Chín tại địa điểm Trung tâm Y tế Đại lộ Dennis.

Phụ huynh có thể truy cập hồ sơ tiêm chủng của con mình trực tuyến miễn phí tại cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế Maryland . Người dùng có thể xem và in các bản sao chính thức của hồ sơ tiêm chủng mà không cần yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ.

Để biết thêm Thông tin về các yêu cầu chủng ngừa của Maryland có thể được tìm thấy trên trang web của Bộ Y tế Maryland .

Để biết các bản cập nhật COVID-19, hãy truy cập trang web COVID-19 của Quận . Theo dõi Montgomery County trên Facebook @MontgomeryCountyInfo và Twitter @MontgomeryCoMD .

# # #

ID phát hành: 20-451
Liên hệ phương tiện: Mary Anderson 240-777-6507


County Offers Immunizations for Children Returning to School; Immunization Requirements Remain in Effect

For Immediate Release: Wednesday, August 26, 2020

County health officials are offering free immunizations to eligible children so that immunization requirements are met before the beginning of the upcoming 2020-21 school year. Children returning to virtual school on Monday, Aug. 31 are required to have immunizations up to date, and parents must submit documentation by the first day of attendance. If students are not in compliance with immunization requirements, they can be excluded from school beginning Sept. 20.

Immunizations for students new to Montgomery County Public Schools and children in kindergarten through 12th grade are available Monday through Friday, by appointment, at locations in Silver Spring and Germantown.

Appointments are available at:

Dennis Avenue Health Center 2000 Dennis Avenue, Silver Spring; Phone: 240-777-1050

Germantown Health Center 12900 Middlebrook Road, Germantown; Phone: 240-777-3380

There will be two additional clinics offered on Saturday, Sept. 12 and Sept. 19 at the Dennis Ave. Health Center location.

Parents can access their child’s vaccination record online at no cost at the Maryland Department of Health’s web portal. Users can view and print official copies of vaccination records without a request to their health care provider.

For more Information about Maryland’s immunization requirements can be found on the Maryland Health Department’s website.

For COVID-19 updates, visit the County’s COVID-19 website. Follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCoMD.

Put the “count” in Montgomery County! Be sure to complete the Census online, by phone, or by mail. It’s safe, confidential, easy, and important. #2020Census #EveryoneCountsMCMD

# # #

Release ID: 20-451
Media Contact: Mary Anderson 240-777-6507


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=26725