Quận Montgomery sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí khi đi bộ hay lái xe tại nhiều địa điểm trong tuần: Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 – Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery

Quận Montgomery sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí khi đi bộ hay lái xe tại nhiều địa điểm trong tuần: Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 – Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020


Quận công bố lịch kiểm tra COVID-19 cho tuần tới

Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020

Các nhân viên y tế của Quận Montgomery sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 đi bộ và lái xe miễn phí tại nhiều địa điểm trong tuần tới. Các phòng khám xét nghiệm đều miễn phí và không cần chỉ định của bác sĩ. Các cuộc hẹn trực tuyến được khuyến khích nhưng vẫn có sẵn các cuộc hẹn đi bộ. Xin hẹn trên trang web thử nghiệm . Cư dân có các triệu chứng nên gọi Đường dây Trợ giúp Xét nghiệm theo số điện thoại 240-777-1755 để được hỗ trợ xét nghiệm. Kiểm tra tại nhà của Quận và sàng lọc các dịch vụ con người có sẵn cho những cư dân đủ điều kiện. Tìm thêm thông tin về thử nghiệm tại nhà và tính đủ điều kiện trên trang web thử nghiệm .

Các xét nghiệm ngoáy mũi tự quản lý được cung cấp tại các phòng khám là của Phòng thí nghiệm Chẩn đoán CIAN ở Frederick, theo hợp đồng với Bộ Y tế Maryland. Các xét nghiệm này là xét nghiệm phân tử ngoáy mũi. Còn được gọi là xét nghiệm PCR, xét nghiệm chẩn đoán này phát hiện vật chất di truyền của vi rút COVID-19 bằng kỹ thuật phòng thí nghiệm gọi là phản ứng chuỗi polymerase (PCR). Quận không cung cấp xét nghiệm kháng thể.

Thứ Hai, 14 tháng 9

9 giờ sáng – 1 giờ chiều
Thư viện Wheaton & Trung tâm Giải trí Cộng đồng
Wheaton Library & Community Recreation Center
11701 Georgia Ave, Silver Spring, MD 20902

9 giờ sáng – 1 giờ chiều
Germantown (nhà đậu xe phía sau rạp chiếu phim Regal)
Germantown (parking garage behind Regal Cinema)
20002 Century Blvd, Germantown, MD 20874
Phòng khám lái xe ngoài trời

1 giờ chiều – 7 giờ chiều
Silver Spring Civic Building
1 Veterans Pl, Silver Spring, MD 20910

Thứ Ba, 15 tháng 9

9 giờ sáng – 1 giờ chiều
Trung tâm Giải trí Cộng đồng White Oak
White Oak Community Recreation Center
700 April Ln, Silver Spring, MD 20904

9 giờ sáng – 1 giờ chiều
Germantown (nhà để xe phía sau rạp chiếu phim Regal)
Germantown (parking garage behind Regal Cinema)
20002 Century Blvd, Germantown, MD 20874
Phòng khám lái xe ngoài trời

Thứ 4, ngày 16 tháng 9

9 giờ sáng – 1 giờ chiều
Thư viện Wheaton & Trung tâm Giải trí Cộng đồng
Wheaton Library & Community Recreation Center
11701 Georgia Ave, Silver Spring, MD 20902

9 giờ sáng – 1 giờ chiều
CDC Mobile Trailer Lakeforest Mall
701 Russell Ave, Gaithersburg, MD 20877
Phòng khám lái xe ngoài trời; lối đi bộ chào đón Bãi đậu xe gần lối vào khu ẩm thực,
ngay trước trạm trung chuyển Ride On

Thứ Năm, ngày 17 tháng 9

9 giờ sáng – 1 giờ chiều
Trung tâm Giải trí Cộng đồng White Oak
White Oak Community Recreation Center
700 April Ln, Silver Spring, MD 20904

1 giờ chiều – 7 giờ tối
Tòa nhà Silver Spring Civic Building
1 Veterans Pl, Silver Spring, MD 20910

9 giờ sáng – 1 giờ chiều
Germantown (nhà để xe phía sau rạp chiếu phim Regal)
20002 Century Blvd, Germantown, MD 20874
Phòng khám lái xe ngoài trời

1 giờ chiều – 7 giờ chiều
Silver Spring Civic Building
1 Veterans Pl, Silver Spring, MD 20910

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 9

9 giờ sáng – 1 giờ chiều
Germantown (nhà để xe phía sau rạp chiếu phim Regal)
20002 Century Blvd, Germantown, MD 20874
Phòng khám lái xe ngoài trời

9 giờ sáng – 1 giờ chiều
Đoạn giới thiệu Thử nghiệm Di động CDC
Phòng khám lái xe ngoài trời; đường đi bộ chào mừng
Tòa nhà của Hành chính Sở Giải trí
Recreation Department Administrative Building
4010 Randolph Road, Silver Spring, MD 20902

Tìm hiểu thêm về các phòng khám xét nghiệm miễn phí COVID-19 tại www.MoCoCOVIDTesting.org .

Đặt ” số đếm ” ở Quận Montgomery! Đảm bảo hoàn thành Điều tra dân số trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư. Nó an toàn, bí mật, dễ dàng và quan trọng. # 2020Census #EveryoneCountsMCMD

# # #

ID phát hành: 20-499
Liên hệ phương tiện: Mary Anderson 240-777-6507


County Announces COVID-19 Testing Schedule for Upcoming Week

For Immediate Release: Friday, September 18, 2020

Montgomery County health officials will provide free walk-in and drive-thru COVID-19 testing at multiple sites during the upcoming week. Testing clinics are free, and no doctor’s order is required. Online appointments are encouraged but walk-ups are available. Make an appointment on the testing website. Residents with symptoms should call the Testing Helpline at 240-777-1755 for assistance with testing. The County’s home-based testing and human services screening is available for eligible residents. Find more information on the home-based testing and eligibility on the testing website.

The self-administered nasal swab tests provided at the clinics are from CIAN Diagnostic Laboratories in Frederick. These tests are nasal swab molecular tests. Also called a PCR test, this diagnostic test detects genetic material of the COVID-19 virus using a lab technique called polymerase chain reaction (PCR). The County does not offer antibody testing.

Monday, Sept. 21

9 a.m. – 1 p.m.
Wheaton Library & Community Recreation Center
11701 Georgia Avenue, Silver Spring

9 a.m. – 1 p.m.
Germantown (parking garage behind Regal Cinema)
20002 Century Boulevard
Outdoor drive-up clinic

1 p.m. – 7 p.m.
Silver Spring Civic Building
One Veterans Plaza, Silver Spring

Tuesday, Sept. 22

9 a.m. – 1 p.m.
White Oak Community Recreation Center
1700 April Lane, Silver Spring

9 a.m. – 1 p.m.
Germantown (parking garage behind Regal Cinema)
20002 Century Boulevard
Outdoor drive-up clinic

Wednesday, Sept. 23

9 a.m. – 1 p.m.
Wheaton Library & Community Recreation Center
11701 Georgia Avenue, Silver Spring

9 a.m. – 1 p.m.
CDC Mobile Trailer Lakeforest Mall
701 Russell Avenue, Gaithersburg
Outdoor drive-up clinic; walk-ups welcome
Parking lot near food court entrance,
directly in front of Ride On transfer station

Thursday, Sept. 24

9 a.m. – 1 p.m.
White Oak Community Recreation Center
1700 April Lane, Silver Spring

9 a.m. – 1 p.m.
Germantown (parking garage behind Regal Cinema)
20002 Century Boulevard
Outdoor drive-up clinic

1 p.m. – 7 p.m.
Silver Spring Civic Building
One Veterans Plaza, Silver Spring

Friday, Sept. 25

9 a.m. – 1 p.m.
Germantown (parking garage behind Regal Cinema)
20002 Century Boulevard
Outdoor drive-up clinic

9 a.m. – 1 p.m.
CDC Mobile Testing Trailer
Outdoor drive-up clinic; walk-ups welcome
Recreation Department Administrative Building
4010 Randolph Road, Silver Spring

Find out more about free testing clinics for COVID-19 at www.MoCoCOVIDTesting.org.

For the latest COVID-19 updates, visit the County’s COVID-19 website as well as the County’s data dashboard or follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCountyMD.

Put the “count” in Montgomery County! Be sure to complete the Census online, by phone, or by mail. It’s safe, confidential, easy, and important. #2020Census #EveryoneCountsMCMD

# # #

Release ID: 20-516
Media Contact: Mary Anderson 240-777-6507


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=26818