Xe buýt Ride On, Ride On Extra, hay Flash Buses của quận Montgomery sẽ Tiếp tục Miễn phí và Tạm thời dùng Cửa sau Lên xe trong khi Metrobus Tiếp tục Thu tiền Vé và Lên xe Cửa trước vào Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery


Ride On, Ride On Extra, and Flash Buses to Tiếp tục Miễn phí Tạm thời và Lên xe Cửa sau khi Metrobus Tiếp tục Thu tiền Vé và Lên xe Cửa trước vào Chủ nhật ngày 3 tháns 1 năm 2020

Thứ Ba, ngày 29 tháng 12 năm 2020

Sở Giao thông Vận tải Quận Montgomery (MCDOT) hôm nay đã thông báo rằng các xe buýt mà họ điều hành, bao gồm Ride On, Ride On Extra và Flash sẽ duy trì các phương thức như tạm thời dùng cửa sau và tạm dừng thu tiền vé trong khi Metrobus tiếp tục lên xe trước và thu tiền vé trên Chủ nhật, ngày 3 tháng 1. Các tuyến xe buýt điện ngầm phục vụ Quận Montgomery do Cơ quan Giao thông Vùng đô thị Washington (WMATA) điều hành và sẽ yêu cầu thanh toán tiêu chuẩn 2 đô la bằng tiền mặt, thẻ SmarTrip, ứng dụng điện thoại SmarTrip iOS mới hoặc các loại thẻ được chấp nhận khác.

MCDOT đã điều chỉnh các hoạt động để yêu cầu hầu hết các hành khách phải lên bằng cửa sau và ngừng thu tiền vé từ bất kỳ hành khách nào vào tháng 3 để phản ứng với COVID-19. Người đi xe sẽ tiếp tục lên ở cửa sau của xe buýt nhưng có thể lên qua cửa trước nếu cần một đoạn đường dốc để chở người khuyết tật hoặc xe đẩy. Mặc dù MCDOT đang nỗ lực hướng tới việc tiếp tục thu phí vào năm 2021, nhưng chưa có ngày nào được ấn định tại thời điểm này cho bất kỳ thay đổi hoạt động nào. Việc lắp đặt đang được tiến hành để thêm các vách ngăn bảo vệ trong khu vực thu tiền vé ở phía trước mỗi xe buýt trong đội xe gần 400 xe buýt của Quận.

“Các nhà khai thác vận tải trong toàn khu vực tiếp tục điều chỉnh để cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể đồng thời bảo vệ các nhà điều hành xe buýt và hành khách của chúng tôi,” Giám đốc MCDOT Chris Conklin cho biết. “Chúng tôi hy vọng được thông báo rằng hoạt động xe buýt Ride On vẫn không thay đổi vào thời điểm này, mặc dù Metrobus đã điều chỉnh về việc lên xe và thu tiền vé. Để đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe, hành khách sử dụng xe buýt Ride On, Ride On Extra và Flash sẽ tiếp tục lên bằng cửa sau và sẽ không bị yêu cầu trả tiền để đi xe. ”

WMATA thông báo trong một thông cáo báo chí rằng, để đảm bảo an toàn cho người đi xe buýt và người điều hành xe buýt, các vách ngăn bảo vệ đã được lắp đặt trên tất cả các xe buýt. Thẻ SmarTrip ảo trên Apple iPhone là một tùy chọn thanh toán tiền vé mới, để có cách thanh toán nhanh hơn, không cần tiếp xúc. Các tùy chọn thanh toán di động này cũng sẽ được chấp nhận trên các xe buýt do MCDOT vận hành khi việc thu tiền vé tiếp tục. Khách hàng có thể thêm thẻ SmarTrip ảo vào Apple Wallet của họ và sau đó thanh toán bằng iPhone hoặc Apple Watch. Chỉ cần giữ thiết bị di động trên mục tiêu SmarTrip, giống như khi bạn cầm thẻ SmarTrip. Để bắt đầu, hãy tải xuống ứng dụng SmarTrip từ App Store. Để biết chi tiết và hướng dẫn, hãy truy cập: https://www.wmata.com/fares/mobilepay/ . Dự kiến ​​sẽ sớm hỗ trợ thanh toán cho Google Wallet trên thiết bị Android.

Tất cả các hành khách phải đeo khăn che mặt khi lên xe và phải tiếp tục đeo khăn che mặt trong suốt thời gian ngồi trên xe buýt. Tất cả các xe buýt đều có khăn che mặt cho những người không thể tự cung cấp. Các tay đua được yêu cầu cố gắng hết sức để duy trì khoảng cách vật lý tối đa giữa mình và các tay đua khác không cùng gia đình.

Nội thất xe buýt sẽ tiếp tục được Bộ Dịch vụ Tổng hợp của Quận làm sạch hai lần mỗi ngày bằng chất khử trùng cấp bệnh viện. Hệ thống thông gió và lọc xe buýt cũng được xử lý hàng đêm bằng chất khử trùng

MCDOT và Metrobuses tiếp tục hoạt động cho phép ít hành khách hơn trên mỗi xe để có thể tránh xa. Ride On tiếp tục bố trí các xe buýt bổ sung tại tất cả các ga Tàu điện ngầm trong Quận sẵn sàng triển khai đến bất kỳ tuyến đường dịch vụ lân cận nào đang có mức độ nhu cầu mà xe buýt không thể đáp ứng theo lịch trình tiêu chuẩn.

Dịch vụ Ride On Flex vẫn bị đình chỉ do khủng hoảng sức khỏe

Để có thông tin dịch vụ cập nhật nhất, người lái nên theo dõi @RideOnMCT trên Twitter, @RideOnMCT trên Facebook, YouTube và Instagram . Ngoài ra, thông tin có sẵn tại www.rideonbus.com , bằng cách đăng ký để nhận thông báo qua email hoặc nhắn tin MONTGOMERY RIDEON gửi 468311.

# # #

ID phát hành: 20-817
Phương tiện liên hệ: Hannah Henn 240-777-8389


Montgomery County’s Ride On, Ride On Extra, and Flash Buses to Continue Temporary Free Rides and Rear Door Boarding when Metrobus Resumes Fare Collection and Front Door Boarding on Sun., Jan. 3

For Immediate Release: Tuesday, December 29, 2020

Montgomery County’s Department of Transportation (MCDOT) announced today that the buses it operates, including Ride On, Ride On Extra, and Flash will maintain temporary, rear-door boarding and suspended fare collection practices when Metrobus resumes front-door boarding and fare collection on Sunday, Jan. 3. Metrobus routes serving Montgomery County are operated by the Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) and will require standard payment of $2 by cash, SmarTrip card, the new iOS SmarTrip phone app, or other accepted passes.

MCDOT adjusted operations to require most riders to board through the rear door and ceased collecting fare payments from any riders in March in response to COVID-19. Riders will continue to board at the rear door of the bus but can board through the front door if a ramp is needed to accommodate a disability or stroller. While MCDOT is working toward resuming fare collection in 2021, no date has been set at this time for any operational changes. Installation is underway to add protective partitions in the fare collection area at the front of each bus in the County’s fleet of nearly 400 buses.

“Transit operators throughout the region continue to adjust to provide the best service possible while also protecting our bus operators and passengers,” said MCDOT Director Chris Conklin. “We hope to get the word out that Ride On bus operations remain unchanged at this time, despite Metrobus adjustment to boarding and fare collection. In an ongoing response to the health crisis, passengers using Ride On, Ride On Extra, and Flash buses will continue to board using the rear door and will not be asked to pay to ride.”

WMATA announced in a press release that, for the safety of riders and bus operators, protective partitions have been installed on all Metrobuses. A virtual SmarTrip card on Apple iPhones is a new fare payment option, for a faster, contactless way to pay. These mobile payment options will also be accepted on MCDOT-operated buses when fare collection resumes. Customers can add the virtual SmarTrip card to their Apple Wallet and then pay using iPhone or Apple Watch. Simply hold the mobile device over the SmarTrip target, just as you would a SmarTrip card. To get started, download the SmarTrip app from the App Store. For details and instructions go to: https://www.wmata.com/fares/mobilepay/. Payment support for Google Wallet on Android devices is expected soon.

All passengers are required to wear a face covering to board and must continue wearing the covering for the entire time riding on a bus. All buses have a supply of face coverings for those who cannot provide their own. Riders are asked to make their best effort to maintain maximum physical distance between themselves and other riders who are not from the same household.

Bus interiors will continue to be cleaned by the County’s Department of General Services twice daily with hospital-grade disinfectant. Bus filter and ventilation systems also are treated each night with a disinfectant

MCDOT and Metrobuses continue to operate allowing fewer passengers on each vehicle in order to allow for distancing. Ride On continues to position additional buses at all Metro stations in the County that are ready to deploy to any nearby service route that is experiencing levels of demand that cannot be met by buses under the standard schedule.

Ride On Flex service remains suspended in response to the health crisis

For the most up-to-date service information, riders should follow @RideOnMCT on Twitter, @RideOnMCT on Facebook, YouTube and Instagram. In addition, information is available at www.rideonbus.com, by subscribing to receive email alerts or text MONTGOMERY RIDEON to 468311.

# # #

Release ID: 20-817
Media Contact: Hannah Henn 240-777-8389


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=32486