Thông Tin của quận Montgomery trong tiểu bang Maryland về Các Thắc Mắc Thường Hỏi về Vắc-xin COVID-19


Theo tin của quận Montgomery

Các Thắc Mắc Thường Hỏi về Vắc-xin COVID-19

Cập nhật Ngày 11 tháng 1, 2021

Ghi danh nhận cập nhật về vắc-xin qua điện thư/tin nhắn *
* Đây là liên kết để biết cập nhật về chủng ngừa. Đó không phải là liên kết ghi danh cho việc chủng ngừa COVID-19.

Ai hiện đang nhận vắc-xin?

Quận Montgomery đang trong giai đoạn 1A về việc phân phối vắc-xin.

Nhân viên Quận đang tiêm chủng cho nhân viên y tế và nhân viên ứng phó tuyến đầu (nhân viên tiếp xúc với cư dân bị thương và bịnh)
Tiểu Bang đang cung cấp vắc-xin cho các bịnh viện để họ tiêm vắc-xin cho nhân viên.
Một hợp đồng liên bang thông qua CVS và Walgreens cung cấp vắc-xin trực tiếp cho cư dân và nhân viên viện dưỡng lão.
https://www.hhs.gov/about/news/2020/10/16/trump-aministration-partners-cvs-walgreens-provide-covid-19-vaccine-protect-vulnerable-americans-long-term-care-facilities-nationwide.html

Xem bản Maryland COVID-19 Vắc-xin.
https://coronavirus.maryland.gov/#Vaccine

Bản Thu Thập Ý Kiến cho các nhà cung cấp

Các nhà phục vụ chăm sóc sức khỏe trong Quận chưa được cung cấp tiêm chủng từ các bệnh viện địa phương: cho DHHS biết tổng số nhân viên cần tiêm chủng.
https://www.surveymonkey.com/r/MCDHHSProviderVaccineSurvey

Khi DHHS nhận đươc vắc-xin, nhân viên y tế công cộng sẽ thông báo cho các nhóm và cung cấp cho họ một liên kết để lấy hẹn.

Khi nào nhóm ưu tiên kế tiếp được tiêm chủng?

Dựa trên lượng vắc-xin nhận được, chúng tôi dự đoán sẽ chuyển sang Giai đoạn 1A, Bậc 3, trong vòng 7 đến 10 ngày tới, và giai đoạn 1B vào tháng 2 năm 2021. Sự diễn tiến của từng giai đoạn tùy thuộc vào việc cung cấp vắc-xin chúng tôi nhận được từ Tiểu Bang Maryland và chính phủ liên bang.

Thời điểm tiêm vắc-xin cho các nhóm ưu tiên tiếp tùy thuộc vào sự kết thúc của nhóm đầu tiên. Chúng tôi đoán cần thêm vài tuần để hoàn thành Giai đoạn 1A. Sau khi nhóm ưu tiên hiện tại được tiêm chủng, chúng tôi sẽ chuyển qua các nhóm tiếp theo.

Chủng ngừa chỉ được thực hiện theo hẹn. Chúng tôi sẽ cung cấp một liên kết để lấy hẹn khi chuyển qua các nhóm ưu tiên kế tiếp.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin này thông qua trang web, Cập nhật vắc-xin qua điện thư/tin nhắn,
http://public.govdelivery.com/accounts/MDMONTGOMERY/subscriber/new?topic_id=MDMONTGOMERY_437

các kênh truyền thông xã hội và phương tiện truyền thông tin tức địa phương. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng các bản tin điện tử (chẳng hạn như bản tin hàng tuần của Quận Trưởng
https://public.govdelivery.com/accounts/MDMONTGOMERY/signup/14849

và bản tin của Ủy viên Hội đồng.
https://www.montgomerycountymd.gov/council/

Chúng tôi tuân theo hướng dẫn của CDC và Sở Y tế Maryland.

Giai đoạn 1C gồm những người mắc bệnh tiềm ẩn có nguy cơ làm tăng biến chứng trầm trọng, đe dọa tính mạng từ COVID-19. Chúng tôi đang chờ hướng dẫn bổ sung từ CDC cho những người có bịnh tiềm ẩn.

Vắc-xin sẽ được phổ biến rộng rãi trong năm 2021. Cuối cùng thì tất cả những ai muốn có vắc- xin đều có thể nhận được.

Cách lấy hẹn để tiêm vắc-xin (hiện không có sẵn cho đa số dân chúng)

Khi được thông báo bạn đủ điều kiện để chủng ngừa, bạn sẽ được cấp

một liên kết trực tuyến để lấy hẹn và
danh sách về các địa điểm và giờ làm việc của phòng khám.
Nếu bạn không có điều kiện truy cập mạng, chúng tôi sẽ cho bạn số điện thoại để gọi lấy hẹn.

Khi đến thời hạn chủng liều thứ hai, chúng tôi sẽ gởi tin nhắc để lấy hẹn.

Địa điểm chủng Vắc-xin

Chúng tôi hiện đang sử dụng các địa điểm phòng khám của Quận.

Chúng tôi đang kiếm các địa điểm ở các khu vực khác nhau của quận, bao gồm cả các trung tâm giải trí.

Khi được thông báo bạn đủ điều kiện để chủng ngừa, bạn sẽ được cấp

một liên kết trực tuyến để lấy hẹn và
danh sách về các địa điểm và giờ làm việc của phòng khám.
Tùy thuộc vào lượng vắc-xin hiện có, các bác sĩ tư có thể yêu cầu cung cấp vắc-xin cho bệnh nhân của họ một ngày gần đây. Các tiệm thuốc cũng có thể yêu cầu cung cấp vắc-xin cho họ.

Vắc-xin này có tác dụng như thế nào?

Vắc-xin COVID-19 mà chúng ta sẽ nhận được là vắc-xin mRNA. Không giống như nhiều loại vắc-xin khác đưa vi trùng đã bị làm suy yếu hoặc bất hoạt vào trong cơ thể chúng ta để kích hoạt phản ứng miễn dịch, vắc-xin mRNA chỉ dẫn các tế bào cách tạo ra một loại protein hay một mảnh protein kích hoạt phản ứng miễn dịch. Khi vắc-xin kích hoạt phản ứng miễn dịch đó, cơ thể chúng ta tạo ra các kháng thể và các kháng thể này sau đó bảo vệ chúng ta tránh mắc bệnh nếu chúng ta tiếp xúc với vi-rút thực sự.

Đa số các loại vắc-xin COVID-19, sẽ cần phải dùng hai liều vắc-xin. Dịch vụ trực tuyến PrepMod sẽ được sử dụng để xếp lịch hẹn và gửi tin nhắn nhắc hẹn cho người dân khi đến lúc cần chích liều vắc-xin thứ hai.

Các nguồn thông tin trợ giúp khác
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html

Tìm hiểu thêm về vắc-xin mRNA trên trang mạng về Bệnh Coronavirus của CDC tại
Mọi người có nên đi chích ngừa COVID-19 không?

Có. Mức độ ảnh hưởng của COVID-19 tới đối với người mắc bệnh khác nhau rất nhiều, từ đau đầu nhẹ cho đến mắc bệnh nặng và thậm chí tử vong. Chủng ngừa sẽ bảo vệ quý vị, và cũng sẽ giúp bảo vệ những người xung quanh có thể dễ có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn do COVID-19. Mặc dù việc mắc COVID-19 có thể có tác dụng miễn dịch tự nhiên ở mức độ nhất định, chúng ta vẫn chưa biết nó có tác dụng trong bao lâu.

Ai quyết định việc phân phối ưu tiên vắc-xin?

CDC sẽ quyết định việc địa điểm và phân phối vắc-xin một cách công bằng, sau khi có ý kiến của Ủy Ban Cố Vấn về Các Phương Thức Chủng Ngừa (ACIP) và Các Học Viện Khoa Học Kỹ Thuật và Y Khoa Quốc Gia. Mặc dù các chính quyền tiểu bang và địa phương sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phân phối vắc-xin, họ không có thẩm quyền kiểm soát người nào sẽ ở trong nhóm ưu tiên được chỉ định.

Các nguồn thông tin khác

Có thể đọc báo cáo chi tiết về các quy định hướng dẫn của ACIP để giúp xác định các khuyến cáo về đạo đức cho đợt phân bổ vắc-xin COVID-19 ban đầu ở đây.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6947e3.htm

Mô Hình Phân Bổ Công Bình Vắc-xin COVID-19 (PDF), Các Học Viện Khoa Học Kỹ Thuật và Y Khoa Quốc Gia
https://www.nap.edu/resource/25917/Framework%20for%20Equitable%20Allocation%20of%20COVID-19%20Vaccine_Highlights.pdf

Chi phí vắc xin COVID-19 là bao nhiêu?

Vắc-xin COVID-19 sẽ được cung cấp miễn phí. Medicare, Medicaid và đa số các hãng bảo hiểm tư trả chi phí vắc-xin. Quận Montgomery sẽ đài thọ chi phí cho bất cứ ai không có bảo hiểm.

Quận hiện đang lên kế hoạch thiết lập các trạm chích ngừa để bảo đảm phân phối vắc-xin một cách công bằng.

Thông tin thêm về các lựa chọn chích ngừa qua Quận và các đối tác khác sẽ được chia sẻ rộng rãi khi chúng ta bước vào các giai đoạn phân phối tiếp theo.

Tôi có thể bị nhiễm COVID-19 từ thuốc chủng ngừa không

Vắc-xin COVID-19 không thể gây bệnh COVID-19 cho quý vị. Các loại vắc-xin hiện đang chờ phê chuẩn của Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) để sử dụng là vắc-xin mRNA, là các loại vắc-xin không sử dụng vi-rút còn sống gây bệnh COVID-19.

Vắc xin COVID-19 của mRNA chỉ dẫn các tế bào của chúng ta tạo ra một phần “protein đột biến” vô hại. Protein đột biến thường gặp trên bề mặt của vi-rút gây COVID-19. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể biết được protein này không có sẳn trong người và bắt đầu tạo một phản ứng miễn dịch và tạo ra các kháng thể, giống như quy trình miễn dịch tự nhiên đối với COVID-19.

Làm thế nào để biết được vắc-xin COVID-19 là an toàn?

Vắc-xin COVID-19 đang áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và hiệu quả như tất cả các loại vắc-xin khác ở Hoa Kỳ. Do đại dịch, việc kiểm nghiệm và sản xuất vắc-xin diễn ra đồng thời, tuy nhiên không có bước kiểm định an toàn nào bị bỏ qua.

Vắc-xin sẽ chỉ được chấp thuận nếu chúng vượt qua các tiêu chuẩn thử nghiệm nghiêm ngặt và hiệu quả do FDA đề ra. Các loại vắc-xin COVID-19 duy nhất mà FDA sẽ cho sử dụng ở Hoa Kỳ (qua phê chuẩn hoặc sắc lệnh cho phép sử dụng khẩn cấp) là những loại vắc-xin đáp ứng các tiêu chuẩn này.

Các nguồn thông tin khác

“Hiểu về Vắc-xin COVID-19 mRNA”, CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html

Thời Gian Điển Hình cho Nghiên Cứu & Phát Triển Vắc-xin, Trung Tâm Nghiên cứu vi rút Corona của trường Đại Học Johns Hopkins
https://coronavirus.jhu.edu/vaccines/timeline

Vắc-xin có thể chấm dứt đại dịch không?

Tin tức về việc tạo ra một loại vắc-xin an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa COVID-19 là bước đột phá trong cuộc chiến chống đại dịch này. Tuy nhiên, chỉ riêng vắc-xin sẽ không thể chấm dứt ngay đại dịch.

Vì việc sản xuất và phân phối vắc-xin sẽ mất thời gian, chúng ta sẽ tiếp tục chung sống với COVID-19 trong năm 2021.

Các biện pháp đề phòng ngừa an toàn hợp lý, như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc, rửa tay kỹ, và giảm tụ tập đông người vẫn sẽ rất quan trọng cho đến khi có thể chủng ngừa trên diện rộng.

Tôi có thể tìm hiểu thêm về Chương Trình Vắc-xin COVID-19 của tiểu bang Maryland ở đâu?

Để biết thông tin giải đáp chi tiết cho các thắc mắc về Chương Trình Vắc-xin COVID-19 của tiểu bang Maryland, xem mục các Thắc Mắc Thường Gặp trên website COVIDLink.


Giai đoạn Dự kiến về phân phối
Giai đoạn 1 Xem chi tiết Nhóm Ưu Tiên Giai Đoạn 1
https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/vaccine/priority.html

Giai đoạn 1A
Nhân viên y tế tuyến đầu
Nhân viên và cư dân viện dưỡng lão
Nhân viên ứng phó tuyến đầu
Giai đoạn 1B
Cư dân trên 75 tuổi
Nhân viên thiết yếu tuyến đầu
Giai đoạn 1C
Cư dân trên 65 tuổi
Những người có bịnh đặt biệt
Giai đoạn 2 Những người có bịnh đặt biệt
Giai đoạn 3 Dân số tổng quát
Các nguồn thông tin trợ giúp khác

Detailed CDC priority guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html

Bản Thảo Kế Hoạch Chủng Ngừa COVID-19 của Maryland

Governor Hogan Announces Maryland’s COVID-19 Vaccination Plan

Ủy Ban Cố Vấn về Các Phương Thức Chủng Ngừa (ACIP)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations-process.html

Liều Vắc-xin nhận được từ DHHS Quận Montgomery.

Liều Vắc-xin nhận được từ DHHS Quận Montgomery.

Ngày Số liều thuốc
Tuần 12/20/2020 100 (Moderna)
Tuần 12/27/20 4,200 (Moderna)
Tuần 1/5/2021 8,600 (Moderna)


Ten Montgomery County Public Libraries Offer Free Outdoor Public Wi-Fi

For Immediate Release: Monday, January 11, 2021

Montgomery County has leveraged federal COVID-19 funding to install outdoor public Wi-Fi at 10 Public Library (MCPL) locations: Aspen Hill, Davis (N. Bethesda), Gaithersburg, Germantown, Maggie Nightingale (Poolesville), Marilyn Praisner (Burtonsville), Rockville Memorial, Twinbrook, Wheaton, and White Oak branches; and in front of the Silver Spring Civic Building at Veterans Plaza.

This free service is available 24 hours a day in parking lots adjacent to the library buildings. Additional coverage is provided in grass area behind the Davis branch, in the park from the library to the playground area at Wheaton, and in the Rockville Town Square. Wi-Fi coverage varies by location. Customers are advised to follow COVID-19 safety recommendations and are required to adhere to executive orders and Health Officer directives when using the services.

“The COVID-19 pandemic has brought greater awareness of the impacts of the widening digital disparity, which often deprives community members of opportunities to participate in important daily-life activities such as remote learning, accessing workforce development and employment information or staying up-to-date on news and information,” said County Executive Marc Elrich. “The work of MCPL and the Department of Technology Services (DTS) to secure funding to provide Wi-Fi availability for outside use at 11 County facilities is another step in working to ensure that all community members have equitable access to reliable connectivity.”

“Outdoor public Wi-Fi will provide more places for people without home Wi-Fi to access the Libraries’ early literacy, education, workforce development and health and wellness information and the robust digital programs and services,” said MCPL Director Anita Vassallo.

MCPL and the Department of Technology Services (DTS) applied for but were not awarded an Institute of Museum and Library Services federal COVID-19 grant. DTS then worked to leverage other federal CARES Act COVID-19 grant funding to install the free outdoor Wi-Fi access.

“With the support of the County’s Chief Administrative Officer, we thought strategically about how we could leverage remaining federal COVID-19 funding to help families and small businesses respond to COVID-19,” said Montgomery County Chief Information Officer and Director of DTS Gail M. Roper. “Internet is essential during the pandemic and DTS is proud to work with MCPL to find ways to expand internet access for those that do not have it at home. I am also pleased that the Poolesville branch was selected to support small business owners and will also provide more internet access for rural Montgomery County.”

The 10 library branches were chosen by analyzing U.S. Census and MCPL data. Seven library branches were selected by mapping Census data neighborhoods with lower incomes and households without home internet. The Pew Research Center for Internet & Technology reported that as of 2019, 18 percent of adults with incomes less than $30,000 do not have home internet access, compared to only 2 percent of adults with incomes greater than $75,000, and 85 percent and 86 percent of Black and Hispanic adults use the internet compared to 92 percent of White adults. Median per capita income in the Census Block Groups served by the 7 libraries is $35,372 and the population is 27 percent Black and 28 percent Hispanic. Three additional locations (Davis, Rockville and Wheaton Regional) were selected because prior to the pandemic they had greater participation in MCPL small business programs.

“Small business owners who relied on MCPL indoor Wi-Fi to run their businesses asked the County for help and we were glad to assist them,” said Assistant Chief Administrative Officer for Small Economic Development Jerome Fletcher. “Small businesses are critical to County’s economy recovery and more outdoor public Wi-Fi is another way the County is offering relief to small businesses.”

For more information about the outdoor Wi-Fi services contact MCPL Assistant Director James Donaldson at James.Donaldson@montgomerycountymd.gov or 240-777-0030.

For more information about the County’s digital equity initiatives contact ultraMontgomery Director Mitsuko Herrera at Mitsuko.Herrera@montgmerycountymd.gov or 240-777-2928.

Release ID: 21-020
Media Contact: Judy Stiles 240-463-2442


https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/vaccine/index-vi.html