Quận Montgomery tổ chức “Vietnam War Veterans Day” Tưởng nhớ và Vinh Danh Chiến Sĩ Quân Lực Hoa Kỳ, và Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từng sát cánh chiến đấu, để bảo vệ tự do cho Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 29 tháng 3 năm 2021

Theo tin trong quận Montgomery & BMH Hôm nay 29/03/2021, Montgomery County, Maryland… Tưởng nhớ và Vinh Danh Chiến Sĩ Quân Lực Hoa Kỳ, và Chiến Sĩ Quân Lực Việt … Read More