Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại Bethesda Chevy Chase Rescue Squad từ 1 giờ đến 3 giờ chiều vào Mỗi Ngày thứ Sáu trong năm 2021


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại Bethesda Chevy Chase Rescue Squad từ 1 giờ đến 3 giờ chiều vào thứ Sáu năm 2021.

WHAT: St. John’s Nourishing Bethesda Family Food Program
WHEN: This is a recurring event every Friday through August 27, 2021 from 1 pm to 3 pm
WHERE: at the Bethesda-Chevy Chase Rescue Squad parking, 5020 Battery Ln, Bethesda, MD 20814

Age Adult, Seniors, Family
Area All
Contact Phone 301-654-7767
Link stjohnsnorwood.org