Quận Montgomery tổ chức “Vietnam War Veterans Day” Tưởng nhớ và Vinh Danh Chiến Sĩ Quân Lực Hoa Kỳ, và Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từng sát cánh chiến đấu, để bảo vệ tự do cho Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 29 tháng 3 năm 2021


Theo tin trong quận Montgomery & BMH

Hôm nay 29/03/2021, Montgomery County, Maryland…

Tưởng nhớ và Vinh Danh Chiến Sĩ Quân Lực Hoa Kỳ, và Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,
đã từng sát cánh chiến đấu, để bảo vệ tự do cho Việt Nam Cộng Hòa..

BMH ///
Washington, D.C

Thưa Quý Vị, Quý NT và CH,

Tôi nhận e-mail từ Bà Betsy Luecking, báo cho biết Montgomery County sẽ tổ chức
Vietnam War Veterans Day”, vào ngày 29 tháng 3, 2021.

Trong đó Bà Luecking cũng cho biết TNS Jim Webb đã gọi điện thoại,
nhắc Ban Tổ Chức cùng vinh danh sự hy sinh của Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,
những Chiến Sĩ mà Ông đã từng sát cánh chiến đấu.

Tôi đã cám ơn TNS Jim Webb và Bà Betsy Luecking.

Đồng thời tôi cũng đề nghị Ban Tổ Chức dùng đúng chính danh tên gọi của Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là:
“ Veterans of The Republic of Vietnam Armed Forces / RVNAF”, không phải là: Cựu Chiến Sĩ Miền Nam Việt Nam
“Veterans of our South Vietnamese”.

Xin được thông báo đến Quý Vị, Quý Anh, Chị để tường.

Trân trọng.

BMH ///
Washington, D.C
https://www.montgomerycountymd.gov/HHS-Program/ADS/VETERANS/Vietnam.html