Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại Montgomery Blair High School từ 10 giờ sáng vào Mỗi ngày thứ Bảy đầu tiên & ngày thứ Bảy lần thứ 3 trong tháng 5 & 6 và năm 2021


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại Montgomery Blair High School từ 10 giờ sang cho đến hết Thực phẩm vào Mỗi Sáng Ngày thứ Bảy trong tháng 5 & 6 năm 2021.
.
WHAT: Produce Distribution
WHEN: Every first and third Saturday in May & June 2021 from 9 am – 1 pm
WHERE: Montgomery Blair High school, 51 University Blvd E, Silver Spring, MD 20901
Age Teens, Adult, Seniors, Family
Area Silver Spring
Contact Name Erica Bizzell
Contact Phone 301-244-9475‬
Contact Email outreach@overflowcitychurch.com
Cost Free