Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại Trung tâm Giải trí Cộng đồng East County Community Recreation Center từ 10 giờ sáng Mỗi thứ Bảy trong tháng 6 năm 2021


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại Trung tâm Giải trí Cộng đồng East County Community Recreation Center từ 10 giờ sáng vào Mỗi Sáng Ngày thứ Bảy trong tháng 6 năm 2021.

WHAT: Kingdom Fellowship Grab ‘n Go: East County

WHEN: Every Saturday in May 2021 from 10 am while supply last

WHERE: East County Community Recreation Center, 3310 Gateshead Manor Way, Silver Spring, MD 20904

Area East County
Contact Name Kingdom Fellowship
Cost FREE
Link www.kingdom.global