Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại Montgomery Blair High School từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào Mỗi Sáng Ngày thứ Bảy đầu tiên và lần thứ ba trong tháng 7 năm 2021


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại Montgomery Blair High School từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào Mỗi Sáng Ngày thứ Bảy đầu tiên và lần thứ ba trong tháng 7 năm 2021.

WHAT: Produce Distribution
WHEN: Every first and third Saturday in July 2021 from 10 am – 11:30 pm
WHERE: Montgomery Blair High school, 51 University Blvd E, Silver Spring, MD 20901
Age Teens, Adult, Seniors, Family
Area Silver Spring
Contact Name Erica Bizzell
Contact Phone 301-244-9475‬
Contact Email outreach@overflowcitychurch.com
Cost Free