Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trunk học High Point High School từ 9 giờ sáng vào Mỗi Sáng Ngày thứ Bảy trong tháng 10 năm 2021


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trunk học High Point High School từ 9 giờ sáng vào Mỗi Sáng Ngày thứ Bảy trong tháng 10 năm 2021.

WHAT: Kingdom Fellowship Grab ‘n Go at High Point High School

WHEN: Every Saturday in October 2021 from 9 am while supply last

WHERE: High Point High School,3601 Powder Mill Rd #3502, Beltsville, MD 20705

Area East County
Contact Name Kingdom Fellowship
Cost FREE
Link www.kingdom.global