Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường tiểu học Montgomery Blair High School từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào sáng ngày thứ Bảy lần thứ ba cho mỗi tháng trong năm 2021


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường tiểu học Sharp Street United Methodist Church từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào sáng ngày thứ Bảy lần thứ ba cho mỗi tháng trong năm 2021.

WHAT: Food Distributed on the Third Saturday of Every Month
WHEN: Every third Saturday in 2021 from 10 am – 12 pm
WHERE: Montgomery Blair High School, 51 University Blvd E, Silver Spring, MD 20901

Food Distributed on the Third Saturday of Every Month.
10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Produce Distribution
This is a free food distribution for the community. Food will be distributed until supplies run out.

Location Montgomery Blair High School
51 University Blvd E.
Silver Spring, MD 20901
Age Teens, Adult, Seniors, Family
Area Silver Spring
Contact Name Erica Bizzell
Contact Phone 301-244-9475‬
Contact Email outreach@overflowcitychurch.com
Cost Free