Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Hughes United Methodist Church từ 12 giờ 30 chiều cho đến 2 giờ chiều trong các ngày thứ Ba trong năm 2021


Theo tin của Hughes United Methodist Church

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Hughes United Methodist Church từ 12 giờ 30 chiều cho đến 2 giờ chiều trong các ngày thứ Ba trong năm 2021

WEEKLY FAMILY DISTRIBUTION SCHEDULE
Phân phối Thực phẩm miễn phí cho lái xe Drive By tại nhà thờ Hughes United Methodist Church từ 2 giờ chiều vào thứ Ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021.
WHAT: Hughes UMC Mid County Hub Food Distributions
WHEN: TUESDAY, OCTOBER 19, 2021, 12:30 – 2PM
WHERE: Hughes United Methodist Church, 10700 Georgia Ave, Silver Spring, MD 20902
Age Adult, Seniors, Family
Area MidCounty
Contact Name Ingrid Portillo
Contact Phone 301-678-4969
Contact Email hughesumchub@gmail.com
Cost Free
Link www.hughesumc.org
https://www.hughesumc.org