Các tiệm ABS bán rượu bia của quận Montgomery do tình trạng thiếu nhân viênsẽ tạm thời giảm giờ làm việc bắt đầu từ Thứ Tư ngày 12 tháng 1 năm 2022: 12 giờ trưa-8 giờ tối Thứ Hai-Thứ Bảy & Giờ Chủ nhật sẽ vẫn là 12giờ trưa-5 giờ chiều

Theo tin của quận Montgomery Montgomery Alcohol Beverage Services to Temporarily Reduce Hours in All Retail Stores Starting Wednesday, Jan. 12, Due to Staffing Shortages For Immediate Release: Tuesday, January … Read More