Các tiệm ABS bán rượu bia của quận Montgomery do tình trạng thiếu nhân viênsẽ tạm thời giảm giờ làm việc bắt đầu từ Thứ Tư ngày 12 tháng 1 năm 2022: 12 giờ trưa-8 giờ tối Thứ Hai-Thứ Bảy & Giờ Chủ nhật sẽ vẫn là 12giờ trưa-5 giờ chiều


Theo tin của quận Montgomery


Montgomery Alcohol Beverage Services to Temporarily Reduce Hours in All Retail Stores Starting Wednesday, Jan. 12, Due to Staffing Shortages
For Immediate Release: Tuesday, January 11, 2022

Sở Dịch vụ Đồ uống Có cồn (ABS) của Montgomery County sẽ tạm thời giảm giờ làm việc tại tất cả 26 cửa hàng bán lẻ của họ bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 12 tháng 1, do tình trạng thiếu nhân viên liên quan đến COVID. Giờ làm việc tạm thời sẽ là trưa-8 giờ tối Thứ Hai-Thứ Bảy. Giờ Chủ nhật sẽ vẫn là trưa-5 giờ chiều

Giám đốc ABS Kathie Durbin cho biết: “Quận Montgomery đánh giá cao lực lượng lao động xuất sắc của mình hơn bao giờ hết. “ABS vẫn cam kết mang đến dịch vụ khách hàng xuất sắc và chúng tôi mong muốn trở lại giờ làm việc bình thường sau khi làn sóng hiện tại này qua đi”.

Cửa hàng Poolesville, đóng cửa vào thứ Hai và thứ Ba do thiếu nhân viên, sẽ mở cửa trở lại vào thứ Tư, ngày 12 tháng Một.

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ tất cả các cửa hàng ABS, bao gồm địa điểm, giờ làm việc và số điện thoại tại https://montgomerycountymd.gov/ABS/stores/ .

ABS là nhà bán buôn rượu bia, rượu và rượu mạnh cho Quận Montgomery và điều hành 26 cửa hàng bán lẻ trên toàn Quận. Ngoài ra, ABS quản lý việc cấp phép, thực thi và giáo dục rượu cho hơn 1.000 doanh nghiệp. Tạo ra hơn $ 30 triệu thu nhập ròng hàng năm, lợi nhuận của nó được sử dụng để trả nợ của Quận với một phần lớn được gửi vào quỹ chung để trả cho các dịch vụ cư trú mà nếu không sẽ được tài trợ bởi đô la thuế của Quận.

Tìm hiểu thêm về ABS bằng cách truy cập trang web và theo dõi ABS trên Facebook, Twitter và Instagram.

# # #

ID phát hành: 22-027
Liên hệ Phương tiện: Neil H. Greenberger, 240-205-1915


Montgomery Alcohol Beverage Services to Temporarily Reduce Hours in All Retail Stores Starting Wednesday, Jan. 12, Due to Staffing Shortages
For Immediate Release: Tuesday, January 11, 2022

Montgomery County’s Department of Alcohol Beverage Services (ABS) will temporarily reduce hours at all 26 of its retail stores beginning Wednesday, Jan. 12, due to COVID-related staffing shortages. The temporary business hours will be noon-8 p.m. Monday-Saturday. Sunday hours will remain noon-5 p.m.

“Montgomery County appreciates its outstanding workforce more than ever,” said ABS Director Kathie Durbin. “ABS remains committed to excellent customer service, and we look forward to returning to regular hours once this current wave has passed.”

The Poolesville store, which closed on Monday and Tuesday due to staffing shortages, will reopen on Wednesday, Jan. 12.

A complete list of all ABS stores, including locations, hours and phone numbers, can be found at https://montgomerycountymd.gov/ABS/stores/.

ABS is the alcohol wholesaler of beer, wine, and spirits for Montgomery County and operates 26 retail stores throughout the County. In addition, ABS manages alcohol licensing, enforcement, and education for more than 1,000 businesses. Generating more than $30 million in net income annually, its profits are used to pay down County debt with a large portion deposited in the general fund to pay for resident services that would otherwise be funded by County tax dollars.

Learn more about ABS by visiting the website and by following ABS on Facebook, Twitter, and Instagram.

# # #

Release ID: 22-027
Media Contact: Neil H. Greenberger, 240-205-1915


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=39813