Lễ hội Tết Nguyên Đán đầu tiên ở River Hill từ 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ chiều thứ Sáu Ngày 20 tháng 1 năm 2023


Theo tin River Hill Community Association của quận Montgomery

Lễ hội Tết Nguyên Đán đầu tiên ở River Hill từ 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ chiều thứ Sáu Ngày 20 tháng 1 năm 2023.

WHAT: Lunar New Year Festival

WHEN: FRIDAY, JANUARY 20, 2023 from 5:30 PM to 8 PM

WHERE: Claret Hall, 6020 Daybreak Circle, Clarksville, MD 21029
Jan 20
Lunar New Year Festival
Come celebrate the Year of the Rabbit! Free Admission!

We’re planning an exciting evening filled with traditional foods, vendors & crafts at the first annual Lunar New Year Festival in River Hill.

Refreshments and other items will be available for purchase.

Registration requested for planning purposes.


Tết Nguyên đán
Hãy đến chào mừng năm con thỏ hay con mèo Miễn phí THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 1, 2023 từ 5:30 chiều đến 8 giờ tối

Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một buổi tối thú vị với các món ăn truyền thống, người bán hàng & đồ thủ công tại Lễ hội Tết Nguyên đán hàng năm đầu tiên ở River Hill.

Giải khát và các mặt hàng khác sẽ có sẵn để mua.

Yêu cầu ghi danh cho lập kế hoạch các mục đích.


https://www.eventbrite.com/e/lunar-new-year-festival-tickets-499104644427