Thông điệp của MCPS gửi ngày 29 tháng 6 năm 2020 để cho Phụ Huynh tiếp tục tìm hiểu thông tin trong trường học tại Quận Montgomery như bản thăm dò ý kiến phụ huynh/người giám hộ mùa thu 2020, kế hoạch dịch vụ bữa ăn cho mùa hè, giữ trẻ em tại các cơ sở MCPS, và chương trình đọc sách mùa hè của Thư viện Công cộng Montgomery County

Theo tin MCPS của quận Montgomery Thông điệp của MCPS gửi ngày 29 tháng 6 năm 2020 để cho Phụ Huynh tiếp tục tìm hiểu thông tin trong trường học … Read More

Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 6 cho đến ngày 10 tháng 7 năm 2020 sẽ bao gồm cách sử dụng các công nghệ Smart Homes, Smart TVs và cách chọn máy tính mới

Theo tin của quận Montgomery Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 6 cho đến … Read More