Remembrance and Services for Dr. Dang C Bui, MD

Bác-sĩ Bùi Cao Đẳng không còn nữa ! 37 năm trước,  chạy bộ từ Vũng Tàu trở về, khóc vùi trong vòng tay ôm quen của Mẹ. 37 năm sau, y-sĩ tiểu-đòan 1 Nhảy Dù đi vào lòng đất lạ, trong một ngày buồn. Nhìn Anh nằm đó, tôi thấy Anh trong tôi, và tôi trong Anh. Chúc Anh thấy bóng thiên-đường cuối trời thênh-thang. Anh buông hơi thở 12 giờ ngày ba-mươi-tháng-tư, đúng lúc anh buông súng, 37 năm trước. Thứ Sáu : phát tang, Gia-đình Mũ Đỏ phủ cờ vàng. Thứ Bảy : thăm viếng. Chủ Nhật : an táng. Địa-điểm : Collins Funeral Home 500 University Blvd, Silver Spring, MD http://www.collinsfuneralhome.com/


View Larger Map

From: TRINH NGUYENMAU     Thành kính phân ưu đến chị Hạnh & Gia đình.   Bác-sĩ Bùi Cao Đẳng là bác sĩ của gia đình tui, hơn 20 mươi năm ni! Ông cho thuốc đúng bịnh, không có sai chạy. Ông còn trẻ chán — sao mà đi sớm rứa hè ? Ông rất bình dân, thân thiện và trong sạch, không gian lận bảo hiểm và không lấy tiền của bịnh nhân nhiều. Thân kính chào vĩnh biệt bác sĩ.  Cầu mong bác sĩ về nơi an nghĩ tốt đẹp nhất.   Dr. Dang C Bui, MD Male 64 years Primary specialty Internal Medicine State License: Maryland Years Since Graduation: 37 Education: See Where Dr. Dang Bui Attended Medical School & More   Residency Hospital Dc Gen Hospital   Affiliated Hospitals for Dr. Dang Bui : Washington Adventist Hospital 7600 Carroll Avenue Maryland , Takoma Park, 20912     Medical School Hue Medical School HUE, Vietnam Graduated: 1973   Office Locations for Dr. Dang Bui: Address & Contact Information: 831 University Boulevard East Suite 22, Maryland, Silver Spring, 20903 Phone number   Accepting New Patients: Yes   Insurances Accepted: 1.UHC Choice Plus POS 2.Aetna Choice PPO 3.BCBS Blue Card PPO 4.UHC Options PPO 5.Great West PPO 6.Aetna HMO 7.Aetna 8.United Health Care 9.WellCare 10.BCBS View All Insurances ]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours