Phân Ưu – BS Bùi Cao Đẳng của Hội Cao Niên Việt Mỹ – Maryland

VASA logo[/caption]

Phân Ưu
Nhận tin buồn:
Mũ Đỏ Bác Sĩ Bùi Cao Đẳng 
Pháp Danh: Nguyên Bình Y Sĩ Trưởng, Tiểu Đoàn 1 Sư Đoàn Nhảy Dù / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Đã vĩnh viễn giả từ gia đình, thân quyến, bạn bè, và đồng đội, vào ngày 30 tháng 4, năm 2012, tại Silver Spring, Maryland, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 66 tuổi. Chúng tôi xin chân thành gởi lời phân ưu đến Bà Bùi Cao Đẳng, Bác Sĩ Bùi Cao Đệ (Nha Kỷ Thuật) và tang quyến, cùng Gia Đình Mũ Đỏ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận.. Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho hương linh Mũ Đỏ Bác Sĩ Bùi Cao Đẳng sớm được siêu sinh tịnh độ. Chân Thành Phân Ưu  Hội Cao Niên Việt Mỹ – Maryland
******************************
BMH
 Washington, D.C

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours