Phân Ưu: Cụ BàTrần Thị Mua ….VASA & BMH.

[caption id="attachment_34" align="alignnone" width="2100" caption="VASA logo"]VASA logo[/caption] Phân Ưu Nhận được tin buồn: Cụ Bà Anna Trần Thị Mua (quả phụ Nguyễn Văn Sinh) là thân mẫu của Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Xướng Ngôn Viên, thành viên Ban Quản Trị, chương trình Truyền Hình Việt Nam – HTĐ, đã được Chúa gọi về, vào ngày thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012, tại Arlington, Virginia. Hưởng thượng thọ 102 tuổi. Hội Cao Niên Việt-Mỹ Maryland xin chân thành phân ưu, cùng Bà Nguyễn Thị Bạch Mai và tang quyến. Nguyện cầu cho linh hồn Anna Trần Thị Mua, sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Chân Thành Phân Ưu ***************************** Phân Ưu Nhận được tin buồn: Cụ Bà Anna Trần Thị Mua (quả phụ Nguyễn Văn Sinh) là thân mẫu của Chị Nguyễn Thị Bạch Mai Xướng Ngôn Viên, thành viên Ban Quản Trị, chương trình Truyền Hình Việt Nam – HTĐ, đã được Chúa gọi về, vào ngày thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012, tại Arlington, Virginia. Hưởng thượng thọ 102 tuổi. Chúng tôi xin chân thành phân ưu, cùng Chị Nguyễn Thị Bạch Mai và tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ, sớm đưa linh hồn Anna Trần Thị Mua về nước Thiên Đàng. Chân Thành Phân Ưu Bùi Mạnh Hùng và Gia Đình

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours