Hành Hương Đức Mẹ La Vang

Năm nay, ngày Hành Hương Đức Mẹ La Vang sẽ được tổ chức trong 3 ngày 14, 15, và 16 tháng 6, 2012. Chương trình ngày hành hương như sau: Ngày 14 tháng 6 năm 2012: Sinh hoạt tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam , MD: 7g00 tối: Thánh Lễ khai mạc, cơm tối và thuyết trình đề tài: Mẹ Lavang với dân tộc Việt Nam Ngày 15 tháng 6 năm 2012: Sinh hoạt tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN, VA 6:00 tối: Thánh lễ tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia 8:30 tối: Tiệc và Văn Nghệ Hành Hương tại Nhà Hàng Harvest Moon, Falls Church, Virginia Giá Vé: $30 – Gây Quỹ Liên Đoàn: xin mọi người ủng hộ cho việc tổ hành hương hằng năm. (vé có bán tại nhà thờ sau mỗi thánh lễ Chúa Nhật) Ngày 16 tháng 6 năm 2012 : Sinh hoạt tại Basilica National Shrine, Washington DC 2:00 chiều: Thánh Lễ Đại Trào Kính Đức Mẹ La Vang và Kỷ Niệm 6 Năm Nguyện Đường Mọi chi tiết, xin liên lạc văn phòng Giáo Xứ 301-622-4895 hoặc anh Nguyễn M. Hoàng 301-368-3561. Chương Trình Chi Tiết http://www.olvn.org/images/news/hhlavang12.pdf

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours