Chương Trình Cho Chủ Nhà Mỹ Gốc Việt

Kính mời quý đồng hương tham dự Chương Trình Cho Chủ Nhà Mỹ Gốc Việt, ngày 14/7 tại Maryland, ngày 11/8 tại Virginia. Nhiều chương trình chính phủ liên bang giúp người chủ nhà rất bổ ích cho quý vị.

[caption id="attachment_199" align="alignnone" width="959" caption="CTCCNMGV Vietnamese Flyer July 14"]CTCCNMGV Vietnamese Flyer July 14[/caption]

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours