Hội Chợ về Ngày Tựu Trường (Back-to-School Fair – Montgomery County Public Schools)

What: Back-to-School Fair – Montgomery County Public Schools When: Saturday, August 25, 2012 @11:00 a.m.–2:00 p.m. Where: Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive, Rockville, MD 20850 Cost: Free http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/familycommunity/fair/1750.12_Back-to-SchoolFair_Flyer_VIET_Web.pdf H Ằ N G N Ă M Vào cửa MIỄN PHÍ! Thứ Bảy, 25 tháng 8, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại khuôn viên của Carver Educational Services Center 850 Hungerford Drive Rockville, MD C H À O M Ừ N G khởi đầu của một năm học mới! Vào cửa MIỄN PHÍ! ★ Thông tin về các dịch vụ và chương trình tại MCPS ★ Các chuyên viên của học khu có mặt tại chỗ để trả lời các các câu hỏi của quý vị ★ Các sinh hoạt vui chơi và giáo dục cho trẻ em ★ Trên 80 đối tác cộng đồng và cơ quan chính phủ được đại diện ★ Âm nhạc và Giải trí ★ Cơ hội để thắng những giải thưởng hào hứng ★ Khám sức khỏe cho trẻ em và người lớn ★ Tặng cặp sách và vật liệu trường học Sẽ có xe buýt chuyên chở khứ hồi đến hội chợ từ các trường học và trung tâm sau đây bắt đầu từ 10 giờ 30 sáng Gaithersburg MS Watkins Mill HS Wheaton HS Springbrook HS Richard Montgomery HS Rockville HS Seneca Valley HS Northwest HS John F. Kennedy HS Albert Einstein HS Montgomery Blair HS Trung tâm Vui chơi Giải trí Cộng đồng phía Đông Quận Có một số chỗ đậu xe giới hạn tại Montgomery College, Rockville Campus Thăm trang mạng: Hội Chợ về Ngày Tựu Trường www.mcpsbacktoschoolfair.org Liên lạc với Ban Hợp tác Gia đình và Cộng đồng: 301-279-3100

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours