Cáo Phó: Matthew Nguyễn Xuân Hương (Tư Hương )

Cáo Phó Chồng, Cha và Ông của chúng tôi là Matthew Nguyễn Xuân Hương (Tư Hương ) Sinh Ngày 16 tháng 08 năm 1935 tại Lái Thiêu, Việt nam Tạ thế ngày 18 tháng 08 năm 2012, vào lúc 5 giờ 45 chiều, tại tư gia, Silver Spring, MD, hưởng thọ 77 tuổi. Lễ viếng sẽ được tổ chức tại Nhà Quàn Hines-Rinaldi, Funeral Home 11800 New Hampshire Avenue, MD 20904. Giờ thăm viếng từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, vào ngày 22 tháng 08 năm 2012. Lễ An Táng sẽ được cử hành tại Giáo xứ Mẹ Việt Nam, 11814 New Hampshire avenue, MD 20904, vào lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 08 năm 2012. ́ Tang gia đồng khấp báo Vợ: Teresa Nguyễn Thị Ba Trưởng nữ : Maria Nguyễn Thị Ngọc Trúc, chồng Thomas Hoàng Tấn Anh và con. Trưởng nam : Andrew Nguyễn Bỉnh Khiêm và vợ Anna Vũ Thị Như Ngọc. Thứ nam : Peter Nguyễn Phúc Ánh, vợ Maria Ủ Minh Thúy và các con. Thứ nữ : Anna Nguyễn Thị Huyền Trân. Thứ nữ : Bernadette Nguyễn Thị Bích Huyền, chồng Andrew Nguyễn Tường Khải và các con. Thứ nam : Phaolô Nguyễn Công Trứ Thứ nữ : Anna Nguyễn Thị Hồng Tuyến, chồng Michael Huỳnh Phước Hậu và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang (Xin Miễn Phúng Điếu)


View Larger Map

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours