Ghi Danh lớp Giáo Lý và Việt Ngữ cho niên học 2012-2013

Chúng tôi đã nhận được khoảng 80% đơn ghi danh cho niên học năm nay. Phần còn lại xin quý phụ huynh vui lòng đến văn phòng Giáo xứ để ghi danh hoặc gởi bưu điện kèm lệ phí về giáo xứ trước tháng 9 để chúng tôi xếp lớp, mượn phòng học, mua sách vở cho các em. *Danh sách học sinh ghi danh sẽ được đăng ở cuối nhà thờ, quý vị có thể đến xem. *Xin quý vị vui lòng đừng đợi ngày tựu trường (16/9) mới ghi danh – vì sẽ rất bận rộn lo cho các em vào lớp. Ghi Danh Trễ: Như đã thông báo trước, học phí đã tăng $25.00 cho mỗi gia đình. Nếu ghi danh sau tháng 8 lệ phí sẽ tăng $50 mỗi gia đình. Học Cụ: Năm nay chúng tôi kêu gọi quý phụ huynh sắm học cụ cho các em như: bảng nhỏ để viết, bút viết bảng (dry eraser board, fine point marker & eraser), back pack cho các em học sinh nhỏ và những học cụ khác sẽ được để ở cuối nhà thờ hoặc trong tờ nguồn sống vào tuần sau. Xin đón xem! Những ngày đầu quan trọng: Buổi Họp đầu năm cho Ban Giảng Huấn sẽ vào ngày Chúa Nhật 26 tháng 8, sau Picnic của Giáo xứ, 3-6:30pm, tại Hội trường GX. Ngày lễ Khai Giảng và Thánh lễ Sai đi cho Thầy Cô và các em TAs vào ngày 9 tháng 9, lúc 11g. Chương Trình GL & VN sẽ được bắt đầu vào ngày 16 tháng 9. Buổi họp đầu năm cho Phụ Huynh Học Sinh toàn trường sẽ vào ngày 30 tháng 9, lúc 1:30pm tại cafeteria của trường White Oak. Nếu các em đã làm mất đơn, xin liên lạc đến BĐH qua email bdh@olvn.org, hay anh Phương tại 240-475-7715 hoặc văn phòng giáo xứ 301-622-4895. Niên học 2012-2013 sẽ bắt đầu vào ngày Chúa Nhật 9 tháng 9 năm 2012 cho đến tháng 6 năm 2013. Lớp Giáo lý học từ 1:30pm – 3:00 pm, Lớp Việt Ngữ từ 3:00pm -4:30pm. Tại Trường Học White Oak Middle School, 12201 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD. Học Sinh mới xin lấy đơn ở cuối nhà thờ hoặc tại đây. Học sinh cũ xin phụ huynh hỏi các em để lấy đơn. Nếu không nhận được đơn từ các em, xin đến văn phòng Giáo xứ để ghi danh. Thời gian ghi danh: Bắt đầu cuối tháng 5/2012 cho đến cuối tháng 7/2012.. Sau ngày này sẽ tăng thêm $25. Ghi danh sau khi nhập học (tháng 9) sẽ tăng $50 cho mỗi gia đình. http://www.olvn.org/images/Forms/newstudent12-13.pdf

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours