Người Việt Quận Montgomery Tham Gia Biểu Tình Tại Thủ Đô Hoa Kỳ

Hình ảnh biểu tình tại toà đại sứ VN trong thủ đô Hoa Thịnh Đốn phản đối các bản án bất công thật nặng nề dành cho Bloggers: “Điếu Cày” Nguyễn Văn Hải, nhà báo Tạ Phong Tần và “Anh Ba Saigon” Phan Thanh Hải.

FYI, For more pictures, please click the link below

https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5796510932486611121?gpinv=AMIXal9kiwbimUFBKEuUl7UoSfbW2ouyqGZ3uMSZJL7UotJNhRz30oqRkojjL4hbbdo3LjWyVBqw6MugbI5_1jKVFyjD_zmh3cki7AJ6do_5qPCMIEO0DTM Courtesy of Mr Dang Nguyen

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours