You can vote early at/Quý Vị Có Thể Bỏ Phiếu Sớm

You can vote early/Bỏ Phiếu Sớm Bauer Recreation Center (Nơi giải trí Bauer) Executive Office Building (Văn Phòng Quận Trưởng) Germantown Recreation Center (Nơi giải trí Germantown) Marilyn Praisner Recreation Center (Nơi giải trí Marilyn Praisner) Silver Spring Civic Building (Toà Cao Ốc Silver Spring Civic) Starting Saturday, October 27 to Thursday to November 1, 10AM – 8PM (Except Sunday, 12PM – 6PM) Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 đến Thứ Năm, ngày 01 tháng 11 từ 10 giờ sáng – 8 giờ tối (trừ Chủ nhật, 12 giờ trưa – 6 giờ tối) http://www.montgomerycountymd.gov/elections/index2.html# Voting early allows you to go outside your regular voting place. Bỏ phiếu sớm cho phép bạn đi ra ngoài nơi bỏ phiếu thường xuyên của bạn. Thank you- Muchas Gracias, Elizabeth Ortega-Lohmeyer Recreation Specialist @ Communications & Public Outreach Montgomery County Recreation 240-777-6973 direct 240-777-6839 Español 240-777-6826 fax elizabeth.ortega@montgomerycountymd.gov www.montgomerycountymd.gov/rec

Note: This is a rough translation in Vietnamese language

]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  Leave a Reply

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 10 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 24 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 73 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 60 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views