HƯỚNG DẪN LUÂN LÝ VỀ VIỆC BẦU CỬ TỔNG THỐNG NĂM NAY

Theo nguồn tin nhà thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Tuy việc bầu cho ứng viên tổng thống cụ thể nào là thuộc quyền tự do chọn lựa của mỗi cá nhân, nhưng Giáo Hội Công Giáo vẫn phải đưa ra những hướng dẫn luân lý để một người Công Giáo bầu cử một cách phù hợp với đức Tin. Theo đó thì người CG phải xem là quan trọng ưu tiên những vấn đề tất yếu thuộc lãnh vực luân lý, trực tiếp liên quan đến những điều xấu xa nội tại, sai trái tự bản chất, chẳng hạn như phá thai (dù trong bất kỳ trường hợp nào), lấy nhau giữa những người cùng phái tính, ép buộc một tổ chức hay cá nhân hành động ngược lại với niềm tin tôn giáo chính đáng của mình. Những vấn đề mang tính luân lý như thế có tầm quan trọng vượt xa, ở bên trên tất cả những vấn đề khác mà giá trị chính yếu thuộc lãnh vực phán đoán khôn ngoan: lợi hay hại, như những gì trực tiếp thuộc về kinh tế, thuế khóa, bảo hiểm sức khỏe, di dân, quốc phòng, ngoại giao vv… Vì thế mặc dầu một ứng viên tổng thống có những chính sách mà chúng ta nghĩ là có lợi cho kinh tế, cho bảo hiểm sức khỏe, cho người di dân, nhưng nếu ứng viên đó lại có những chính sách ủng hộ phá thai, ủng hộ hôn nhân đồng tính luyến ái, vi phạm quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm, thì một người Công Giáo vẫn không được phép bầu cho ông ta. Bỏ phiếu cho một ứng viên như thế là trực tiếp đồng lõa trong những gì là tội lỗi, tức là những gì xấu xa nội tại, sai trái từ bản chất. Những chính sách khác có lợi của ông ta hoàn toàn không đủ để biện minh cho việc chúng ta bầu chọn ông. Sau cùng, trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, dân chúng Maryland còn đặc biệt bỏ phiếu chống hay thuận đối với dự luật công nhận hôn nhân dân sự giữa hai người đồng tính luyến ái mà thống đốc tiểu bang đã ký vào tháng Ba năm nay. Nhờ những nỗ lực chống đối mà dự luật bị bắt buột phải đem ra hỏi ý kiến dân chúng tiểu bang trong cuộc bầu cử lần này (Referred Law). Nó chính là Câu Hỏi số 6 (Question 6) trên lá phiếu (ballot). Nếu bị đa số bỏ phiếu thuận (Vote “For the Referred Law”) thì dự luật sẽ trở thành luật chính thức. Là người CG, chúng ta có bổn phận bỏ phiếu CHỐNG đối với Câu Hỏi số 6 (Vote “Against the Referred Law”). Nếu được đa số bỏ phiếu chống, thì dự luật công nhận hôn nhân đồng tính luyến ái sẽ bị bác bỏ, và tiểu bang Maryland sẽ tiếp tục duy trì hôn nhân như là sự hiệp nhất giữa một người nam và một người nữ. Vậy xin anh chị em bỏ phiều CHỐNG (against) đối với Câu Hỏi số 6.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours