Chương Trình Tang Lễ Bà Bùi Quang Khánh

[caption id="attachment_34" align="alignnone" width="1024" caption="VASA logo"]VASA logo[/caption] Thông Báo Thưa Quý Vị, Chúng tôi xin gởi đến Qúy Vị : Chương Trình Tang Lễ : (Chương trình cập nhật của nhà quàn) Cụ Bà Bùi Quang Khánh Nhủ danh: Vũ Thị Thúy Hội viên Hội Cao Niên Việt-Mỹ-Maryland. là Thân mẫu của: Bà Bùi Kim Thi (Cựu Giáo Sư Nữ Trung Học Trưng Vương/Sàigòn) Hội Viên Hội Cao Niên Việt Mỹ-Maryland. 1.- Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012: * từ 2:00 P.M đến 3:00 P.M: Lễ Phát Tang .* Từ 3:00 P.M đến 6:00 P.M: Thăm viếng. 2.- Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012: * Từ 2:00 P.M đến 6:00 P.M: Thăm viếng.. Hines-Rinaldi Funeral Home 11800 New Hampshire Avenue Silver Spring, MD 20904 (301) 622-2290


View Larger Map

Get Directions Liên lạc: Bà Bùi Kim Thi: 301-384-4249 Xin Thông báo đến Quý Vị, để tiện việc thăm viếng, phân ưu, và tiển đưa Cụ Bà Bùi Quang Khánh đến nơi an nghĩ cuối cùng… Chân thành cám ơn. Kính, Bùi Mạnh Hùng

http://washingtonexaminer.com/killer-stepdad-sentenced-to-life-without-parole/article/2515031#.UMEq6NPjmzc

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours