CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ANNA NGUYỄN THỊ HẾT

Theo Nguồn Tin Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Bà cụ Anna Nguyễn Thị Hết, giáo dân nhiều năm của Giáo Xứ (thân mẫu của vợ chồng anh chị Thắng Phi, vợ chồng anh chị Vốn, vợ chồng anh chị Lai Thanh), đã qua đời hôm thứ Hai ngày 3 tháng 12. Giáo Xứ xin Chúa ban ánh sáng thiên quốc cho linh hồn Anna và an ủi nâng đỡ đức tin và lòng cậy trông của gia quyến.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours