Vietnamese Language Exchange & Holiday Lunch!

Theo nguồn tin của NOVA/DC Vietnamese Culture Meetup Sunday, December 23, 2012 12:00 PM to 2:30 PM This location is shown only to members Let’s get together and practice / learn Vietnamese over some yummy food and drinks! We’ll go to “Spice X-ing Restaurant” in Rockville (located in a big shopping center, with a huge parking garage) for some delicious Indian food. The owner and head-chef, my good friend, Sudhir Seth, has offered to make some Vietnamese food to add to the buffet that is served there. Vietnamese and Indian food, with language practice? WIN!!! Liz will be making a list of Vietnamese language basics and distributing it to those who are new to the Vietnamese language, or need to practice the basics. Please indicate in your RSVP if you’d like a copy! PLEASE BRING at least $18 cash! This includes the buffet, tax, tip, and handout (if you need the handout). This does not include drinks and it’s hard to do separate checks. Thanks!!! We’re limiting this to 20 people, as this will make for a comfortable gathering! See you all soon! http://www.meetup.com/novadcviet/events/16252473/?a=me1_grp&rv=me1

]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  Theo tin của quận Montgomery Ghi Danh (Đăng ký) cử tri Thời hạn Ghi Danh (Đăng ký) Cử tri Sơ bộ và Tổng tuyển cử Tổng thống năm 2024 Thời…

  Leave a Reply

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association