Văn Nghệ Giáng Sinh 2012

Theo nguồn tin của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Giáo xứ sẽ tổ chức hoạt cảnh Giáng Sinh vào ngày thứ Bảy 22 tháng 12 năm 2012 tại Hội Trường Giáo Xứ Mẹ Việt Nam. Xin mời các Hội đoàn hay cá nhân nào trong Giáo xứ muốn tham gia vào ban tổ chức và đóng góp văn nghệ, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours